Ny vejledning om VVM reglerne i forbindelse med spildevandsslam

24-05-2012

Naturstyrelsen har revideret vejledningen i brugen af VVM-reglerne i forbindelse med spildevandsslam til jordbrugsformål

Naturstyrelsen har revideret vejledningen i brugen af VVM-reglerne i forbindelse med spildevandsslam til jordbrugsformål.  Dermed erstattes notat om VVM reglerne vedr. anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål af 5. januar 2011 med Vejledning om VVM reglerne vedr. rensningsanlæg og anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål af 10. maj 2012.

Ændringen bygger på, at overdragelse af slam med henblik på udbringning af slammet på tredjemands markarealer altid skal vurderes efter bkt. Nr. 1650 af 13. december 2012 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen), der indeholder en nærmere regulering af udbringning af splidvandslam til jordbrugsformål.

VVM-redegørelserne og –screeningerne skal derfor ikke forholde sig specifikt til arealet, men til de miljømæssige konsekvenser af bortskaffelse via udbringning generelt, herunder bl.a. med udgangspunkt i de specifikke miljømæssige regler herfor. Det betyder, at der skal redegøres for de forventede mængder af slam, og hvilke indholdsstoffer det forventes at indeholde. Det skal desuden anføres, hvilke generelle miljømæssige problemer udbringning til jordbrugsformål af dette slam kan have, samt redegøres for, at udbringningen skal overholde de generelle regler på området, som har til formål at forebygge miljømæssige problemer ved slamudbringning, og at udbringningen derfor ikke kan antages at ville medføre væsentlig påvirkning af miljøet.

Vejledning om VVM reglerne vedr. rensningsanlæg og anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål (pdf)