Den planlagte revision af jagttiderne udsættes

29-03-2012

Miljøministeren har besluttet at udsætte den forestående revision af jagttiderne til foråret 2013, med henblik på at de ændrede jagttider kan være gældende fra jagtåret 2014/15.

Beslutningen er truffet på baggrund af en anbefaling fra et overvejende flertal i Vildtforvaltningsrådet.

Der vil dog inden 2013 blive set på, om der er et mere akut behov for at justere på enkelte af de lokale særfredninger af hjortevildt.

Læs mere om jagttider