Frivillige forærer 30.000 timer til naturen

29-03-2012

Landet over investerer entusiastiske naturelskere tusindvis af timer i at forbedre forholdene for naturen og friluftslivet – helt uden beregning.


Udsyn. Ved Ejer Bavnehøj slapper en af de lokale frivillige af efter at have sat en udsigtsbænk op.
Landet over investerer entusiastiske naturelskere tusindvis af timer i at forbedre forholdene for naturen og friluftslivet – helt uden beregning.

Det viser Naturstyrelsens opgørelse for tilskudsordningen lokale grønne partnerskaber.

Til gengæld for den frivillige indsats modtager projekterne et kontant tilskud til byggematerialer og leje af maskiner, og i mange tilfælde lægger staten, kommuner eller private jord til projekterne.

67 projekter på landsplan
Siden starten af 2010 er der sat 67 nye projekter i gang på private og offentlige arealer i 51 kommuner. Samlet har projekterne fået et tilskud på 13 millioner kroner fra Naturstyrelsen, hvilket svarer til en fjerdedel af projekternes samlede omkostninger på 53 millioner kroner.

- De grønne partnerskaber giver naturpleje og friluftsfaciliteter, der er skræddersyet til brugerne, fordi de selv har bidraget til planlægningen og gennemførelsen. Samtidig får jordejerne bygget stærke kontakter til lokale ildsjæle, som er meget værdifulde i det efterfølgende samarbejde om driften, siger biolog Rune Hauskov Kristiansen fra Naturstyrelsen i Søhøjlandet.

Nye mountainbikeruter, en sti rundt om en sø og et nyt udsigtspunkt fra Ejer Bavnehøj. Det er nogle af de nye grønne partnerskaber, som Naturstyrelsen i Søhøjlandet har støttet for nylig.

Læs mere om grønne partnerskaber på hjemmesiden

Godt samarbejde med organisationer
Det er især spejdere, cykelklubber, ornitologer, Danmarks Naturfredningsforening og andre natur- og friluftsforeninger, der søger om at indgå grønne partnerskaber med Naturstyrelsen.

- Der er en fantastisk god energi i partnerskaberne, fordi vi kommer med vidt forskellig baggrund og byder ind med det, vi er bedst til i et ligeværdigt samarbejde. Det er ikke så væsentligt, hvem der ejer jorden men mere, at vi vil det samme sted hen, siger Tomas Vilstup, der er naturvejleder i FDF.
Sammen med to lokale cykelklubber har hans spejdertrop fået tilskud til at lave en ny mountainbikerute tæt på Himmelbjerget. En nærliggende efterskole bidrager også til projektet.
Tid at søge igen
Sidder du med en god idé, er det snart tid at søge igen. Nye projekter skal være ude i det fri, men det behøver ikke være på Naturstyrelsens arealer. Det må også gerne være på private områder, hvor ejeren indgår i partnerskabet og tillader bedre muligheder for adgang til naturen.
Den samlede pulje til lokale grønne partnerskaber, der skal understøtte det lokale engagement og medejerskab for naturen, er på 30 millioner kroner til perioden 2010 - 2015.
For at få tilskud skal projekterne have som mål at forbedre naturen og mulighederne for friluftsliv og at styrke borgernes oplevelser og viden om natur.

Der lægges også vægt på, at projekterne har folkelig inddragelse, det vil sige, at frivillige kræfter bidrager med gratis arbejdstid til at gennemføre projektet.
Fakta om ordningen:
Ansøgningsfrister er 1. januar, 1. maj og 1. september.

Find lokale projekter på hjemmesiden

Læs mere om grønne partnerskaber på hjemmesiden