Fyn blandt de bedste i EU til naturgenopretning

12-03-2012

To naturgenopretningsprojekter i Danmark er af højeste standard i Europa.


Frøvelfærd. Klokkefrøen er i fremgang takket være EU-støttet projekt på Fyn.

Ikke bare ét, men to naturgenopretningsprojekter i Danmark er udpeget blandt de bedste af sin art i Europa.

Begge projekter er hovedsagligt gennemført på Fyn. De handler om genslyngningen af Odense Å og bevarelsen af klokkefrøen.

Det er EU Kommissionen, som hædrer den fynske indsats blandt alle de EU støttede naturprojekter, som blev afsluttet i 2011. De er begge delvist finansieret af EU's Life Nature-midler, som går til projekter, der skal bevare den mest værdifulde, europæiske natur.

Læs mere om LIFE-projektet ved Odense Å

Nyt liv til Odense Å
Det største af de to projekter er genslyngningen af Odense Å og genskabningen af en række vådområder. I alt er der skabt 350 ha vådområder i ådalen ved hævning af vandløbsbund og omlægning af dræn.

De fysiske forhold i åen er blevet forbedret for sjældne arter som tykskallet malermusling, der er meget afhængig af rent strømmende åvand og samtidig er beskyttet af EU's habitatdirektiv.

Projektet har kostet 32 millioner kroner. EU har bidraget med godt 14 millioner kroner. Resten er betalt af Naturstyrelsen.

Klokkefrø får ynglevandhuller
Det andet er et projekt til bevarelse af klokkefrøen, som er et projekt i hele Østersøområdet, men som derigennem har en væsentlig del af indsatsen på Fyn.

I Danmark er der som del af projektet gravet og oprenset 160 ynglevandhuller, anlagt næsten 50 nye vinterkvarterer samt opdrættet og udsat mere end 25.000 unge klokkefrøer. Projektet har endvidere indkøbt og udlejet Naturkvæg til afgræsning af Klokkefrøens levesteder.

Læs mere om klokkefrøen i Naturstyrelsens artsleksikon

Af 11 danske delprojekter ligger otte på Fyn. De sidste tre på Vestsjælland. Den danske del af projektet har kostet syv millioner kroner EU har bidraget med den ene halvdel. Resten er betalt af Naturstyrelsen.

I alt har EU udpeget 13 projekter som de bedste i Europa. Blandt de 13 vil Life-Nature til maj kåre fire projekter som de bedste af de bedste.