Her giver vandløb oversvømmelser

19-03-2012

Ny metode giver et hurtigt overblik over områder, der ligger udsat for vandet.

Foto: Colourbox

Kan åen rumme vandet fra et skybrud, eller går den over sine bredder? Og hvor løbet vandet hen, hvis det sker? Er byområder i fare? Og hvad hvis man vil bygge en bro, der bremser vandet i åen, hvordan vil det så påvirke risikoen for oversvømmelser?

Den slags spørgsmål krævede det tidligere detaljerede og dyre analyser at få svar på.

Men nu kan en ny enkel og billigere metode udviklet af Cowi med støtte fra Naturstyrelsen give et hurtigt overblik over hvilke områder, der ligger udsat for vandet. Læs rapporten (pdf, 8 mb)

Den viden kan bruges til at forebygge ubehagelige oversvømmelser i de mange danske byer, der ligger i nærheden af vandløb.

Kræver få oplysninger
Den nye metode er så enkel, at de fleste kommuner vil kunne kortlægge oversvømmelsesrisikoen langs vandløbene ud fra instruktionerne i rapporten. Ud over et digitalt kort med højdekurver kræves få oplysninger. Det drejer sig blandt andet om hvor meget regn der falder, størrelsen af de befæstede arealer – hvor vandet ikke kan sive ned i jorden, men i stedet ryger i åen - og broer og andre forhindringer, der bremser vandet i åen, så vandstanden stiger.

Alt sammen information, der er tilgængelig i kommunerne.

En anden fordel ved den nye metode er, at den er god til at undersøge lange stræk af åen på én gang. De metoder, der ellers anvendes i dag, arbejder med langt flere detaljer og giver typisk kun svar for korte strækninger af gangen. Det gør dem meget dyrere at anvende.

Mens den nye metode er meget egnet til at få overblik – også kaldet at screene – mange kilometer vandløb, vil der fortsat være brug for de mere detaljerede metoder, til at lave grundige undersøgelser af de problematiske strækninger.

Læs mere om handleplaner for klimatilpasning