Ny chance til Nationalpark Kongernes Nordsjælland

23-03-2012

Forligskredsen bag Nationalparkloven er på et møde i dag blevet enige om at gå i tæt dialog med lodsejerne for at skabe større opbakning til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Forligskredsen bag Nationalparkloven, som rummer alle Folketingets partier på nær Enhedslisten, er i dag blevet enige om at fortsætte arbejdet med at oprette Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Esrum Sø. Foto: Lars Geil

Forligskredsen udpegede i januar 2008 Kongernes Nordsjælland som mulig nationalpark, og de fem berørte kommuner udarbejdede i maj 2009 et forslag til afgrænsning efter gennemførelse af en række borger- og lodsejermøder.
Efter ønske fra forligskredsen har der i år været gennemført en kvalitetssikring af private lodsejeres modstand imod nationalparken, og den viser, at modstanden blandt lodsejerne er omfattende.

- Forligskredsen er optaget af at skabe accept og forståelse for projektet, så vi kan få en sammenhængende nationalpark. Derfor vil vi nu gå i tæt dialog med lodsejerne. Planen er blandt andet at invitere dem med på studietur til en eksisterende nationalpark og afholde lokale møder i Nordsjælland , siger miljøminister Ida Auken.
Danmark har tre nationalparker i Mols Bjerge, Thy og Vadehavet.

Kvalitetssikringen af lodsejertilkendegivelser for Kongernes Nordsjælland er gennemført af Kort & Matrikelstyrelsen og kan ses her.

Nationalpark Skjern Å opgives
På mødet i forligskredsen blev det også besluttet at tage Nationalpark Skjern Å af bordet.


Forslaget til Nationalpark Skjern Å var i høring i foråret 2011. På baggrund af høringssvarene besluttede forligskredsen sidste sommer at undersøge mulighederne for at inddrage den sydlige del af Ringkøbing Fjord inklusiv Tipperne og Værnengene i Nationalpark Skjern Å.

I sidste måned opretholdt et flertal i Ringkøbing-Skjern Kommunes kommunalbestyrelse imidlertid den oprindelige afgrænsning og sendte dermed sagen tilbage til forligskredsen i Folketinget.

På dagens møde var alle partier undtagen Dansk Folkeparti parate til at følge det lokale forslag til afgrænsningen af Nationalpark Skjern Å. Men Dansk Folkeparti kunne ikke støtte op om forslaget på grund af stor lodsejermodstand i Hoven-området.

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at parterne ikke kunne bringes sammen. Men vi har prøvet alt, og derfor må jeg desværre konstatere, at Nationalpark Skjern Å ikke bliver til noget, siger Ida Auken.