På vej mod ny struktur

29-03-2012

En modernisering skal styrke den lokale faglighed og sikre ensartede centrale afgørelser. I Naturstyrelsen vil areal- og byenheder på sigt blive nye Naturforvaltnings-enheder.

En modernisering skal styrke den lokale faglighed og sikre ensartede centrale afgørelser. I Naturstyrelsen vil areal- og byenheder på sigt blive nye Naturforvaltningsenheder. I Miljøstyrelsen vil betjeningen af virksomheder ad åre ske fra Aarhus og København.

Naturstyrelsen forbereder en strukturændring, der både vil medføre en større decentralisering og en relativ mindre centralisering. Målet med den nye organisation er mere effektive sagsgange og færre udgifter til husleje, administration og ledelse.

Et af hovedelementerne i den ny struktur bliver oprettelsen af Naturforvaltningsenheder over hele landet, der skal tage sig af alle opgaver, der løses bedst lokalt og tæt på naturen. Styrelsen vil nedlægge seks enheder, der i dag er placeret i byerne, og flytte opgaverne ud på skovridergårdene.

Dernæst vil man samle myndighedsudøvelse i den centrale enhed i København. Det skal styrke den faglige sagsbehandling og sikre større ensartethed i afgørelserne på tværs af landet. Det gælder afgørelser i forhold til f.eks. planloven, miljøvurderinger og sager om beskyttelseslinjer. Man vil også samle andre funktioner, f.eks. grundvandskortlægningen i Aalborg.

Miljøstyrelsen flytter også
Som konsekvens vil Miljøstyrelsen tilpasse sin organisation, idet de to styrelser har bofælleskaber i Aarhus, Odense og Roskilde. Miljøstyrelsen vil opretholde sin decentrale enhed i Aarhus, men flytte aktiviteter i Roskilde til København. Miljøstyrelsens decentrale enhed i Odense vil ad åre blive nedlagt, og der skal i de kommende måneder findes en løsning for medarbejdernes fremtidige arbejdsplads.

Naturstyrelsen har 1.365 årsværk, og man har netop været igennem en større personaletilpasning, der medførte 72 afskedigelser. Den ny struktur indebærer ikke afskedigelser af medarbejdere, men der vil blive nedlagt chefstillinger.

- Vi nytænker vores organisation, fordi vi med færre medarbejdere skal levere flere og bedre resultater for naturen og miljøet. Vi går derfor efter en omfattende modernisering, der trods besparelser kan gøre os stærkere på naturen – både centralt og lokalt. Det mener jeg, at vi opnår på denne måde, siger direktør Niels Christensen, Naturstyrelsen.

Kort & Matrikelstyrelsen vil på baggrund af beslutningen i Naturstyrelsen analysere om de opgaver, der i dag er placeret sammen med Naturstyrelsen i Aalborg, fortsat bedst løses i Aalborg.

Yderligere oplysninger:
Presse- og kommunikationschef Kenneth Bo Jørgensen, Naturstyrelsen, tlf.: 2021 6673,
e-mail:
Preseschef Karsten Biering Nielsen, Miljøstyrelsen, tlf.: 4131 8484, e-mail:
Pressechef Chris Hammeken, Kort & Matrikelstyrelsen tlf.: 4127 7294,
e-mail: