Seminar om motion og grønne bymiljøer

20-03-2012

Smart byplanlægning kan inspirere til et aktivt liv med masser af leg og bevægelse.

Smart byplanlægning kan skabe bymiljøer, der inspirer til et aktivt liv med masser af leg og bevægelse.

Hvordan det gribes an, kan du høre, når Naturstyrelsen afholder seminaret Bevægelse i alle planer og bedre grønne oplevelser onsdag 18. april 2012 i Odense. Se vedlagte program.

Her fortæller blandt andet Tønder, Brøndby, Hillerød og Kolding kommuner om oplevelseskortlægning, inddragelse af unge mennesker i byplanlægningen og forskellige muligheder for at fremme bevægelse i store og små byer.

Seminaret markerer afslutningen på en række projekter om bæredygtig byudvikling herunder Bevægelse i alle planer, som er gennemført i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden og Bedre grønne oplevelser, som er lavet i samarbejde med Friluftsrådet.

Seminaret henvender sig til kommuner og andre interesserede.
Det er gratis for de første to deltagere fra hver kommune at deltage. For yderligere deltagere koster det 600 kroner svarende til opholdsudgifterne. Der er begrænset deltagerantal på cirka 100 personer, og tilmeldingen er efter først til mølle-princippet.

Der er tilmeldingsfrist mandag 2. april 2012 .