Nyt forum lægger strategi for dansk klimaindsats

13-03-2012

Håndteringen af fremtidens klimaudfordringer skal løses med hjælp fra både erhvervslivet, videnskaben, kommuner og staten.

Miljøminister Ida Auken har samlet nationens nøglespillere, når det gælder klimasikring af Danmark. Medlemmer af Nationalt Dialogforum for Klimatilpasning mødtes for første gang i går.

Håndteringen af fremtidens klimaudfordringer er en opgave, der kræver et bredt samarbejde og en god portion åbenhed fra både erhvervslivet, videnskaben, kommuner og staten.

Derfor har miljøminister Ida Auken nedsat Nationalt Dialogforum for Klimatilpasning, så parterne sammen kan komme med bud på konkrete og effektive løsninger på klimatilpasningsområdet. Det er et led i en række af nye initiativer inden for klimatilpasning.

- Der er spildt alt for meget tid og penge på at rydde op efter skaderne fra skybrud, hvor vi kunne have investeret de penge i forskning, forebyggelse og fremtidssikrede løsninger. Nu skal vi have en god, sund og konstruktiv debat, så vi kan løse de udfordringer, vi har oplevet de senere år, siger miljøminister Ida Auken.

Nye ideer skal udvikles
Nationalt Dialogforum for Klimatilpasning skal rådgive ministeren og medvirke til, at der bliver udviklet innovative klimatilpasningsløsninger. Medlemmerne vil kunne bringe konkrete ideer og initiativer i spil, og dermed kan dialogforummets møder være med til at fastholde regeringens klimatilpasningsindsats.

- Jeg har samlet nogle af de mest energiske mennesker fra erhvervslivet, universiteter og myndigheder. Jeg tror på, at vi sammen kan gøre klimaområdet til et vækstområde, hvor vi udvikler grøn teknologi og skaber en masse nye job. Det er hovedformålet med dialogforummet, siger Ida Auken.

Deltagerkredsen i Nationalt Dialogforum for Klimatilpasning er udvalgt, så den nødvendige dynamik, sagkyndighed og handlekraft er til stede. Medlemmerne er udpeget og inviterede ud fra deres personlige kapacitet.

Mødet i går var det første af foreløbig tre, hvor de 17 medlemmer af dialogforummet mødtes med miljøminister og formand for dialogforummet Ida Auken.