Utilsigtet rabat på jagttegn

01-03-2012

Når danske jægere om kort tid modtager et girokort til at forny deres jagttegn, slipper de billigere, end det var meningen.

Foto: Colourbox

Når danske jægere om kort tid modtager et girokort til at forny deres jagttegn, slipper de billigere, end det var meningen.

Det fremgår af bladet Vildtinformation, at præmien til jagtansvarsforsikringen stiger med fem kroner i år. Men ved en fejl har Naturstyrelsen ikke påført det udsendte girokort den den ekstra udgift .

Den øgede præmie skyldes, at jagttegnsforsikringen har været i udbud. Forsikringen dækker blandt andet skader på personer og ting i forbindelse med jagt.

Pris stiger næste år
Naturstyrelsen har undersøgt, om opkrævningerne med de forkerte beløb kunne ændres. Det ville dog være så dyrt, at jægerne slipper for at efterbetale de fem kroner.

Desuden ville man risikere, at jagttegnene ikke når frem til landets jægere inden 1. april, hvor jagtsæsonen begynder.

Den manglende opkrævning har ingen betydning for forsikringsdækningen. Alle cirka 174.000 jagttegnsløsere, der betaler 530 kroner, er således fuldt dækket af jagttegnsforsikringen i jagtåret 2012/13. Herunder også af de ændrede betingelser der gør, at maksimumdækningen for personskader er steget fra 6 millioner kroner til 10 millioner kroner.