EU-rapport om vandplanerne

19-11-2012

EU-Kommissionen har nu udsendt rapport om medlemslandenes arbejde med vandplanerne.

EU-Kommissionen har nu udsendt rapport om medlemslandenes arbejde med vandplanerne.

De danske vandplaner følger vandrammedirektivet tæt i en god struktur. De er fulgt op af omfattende økonomiske analyser, og indsatsprogrammet er detaljeret med alle relevante oplysninger. Høringsprocessen har været omfattende og overskuelig.

Sådan lyder vurderingen i EU-Kommissionens rapport om EU-landenes hidtidige arbejde med at udmønte EU's vandrammedirektiv.  Rapporten vurderer både landenes samlede indsats og de enkelte landes indsats.

Generelt mener EU-Kommissionen, at alle lande – også Danmark - bør sætte ambitionsniveauet op. Mange lande vil ikke nå målet om god tilstand i vandområderne i 2015, og der bliver alt for flittigt gjort brug af undtagelser for at undgå en indsats.

EU-Kommissionen har positive bemærkninger til de danske vandplaner. Det danske indsatsprogram, og særligt metoden til fastlæggelse af kvælstofindsatsen, fremhæves som godt eksempel.

Kommissionen anbefaler, at Danmark videreudvikler f.eks. det faglige grundlag til at fastlægge tilstanden i vandmiljøet og overvågningsprogrammet, og at vi øger fokus på farlige stoffer i vandmiljøet.

Læs EU-Kommissionens rapport om Danmark

Yderligere oplysninger:
Presse- og kommunikationschef Kenneth Bo Jørgensen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254-4719