Smarte rensningsanlæg bekæmper oversvømmelse

23-11-2012

Kommuner og vandforsyninger kan sammen lave klimatiltag, der kan sikre borgerne mod oversvømmelse.

Massive skybrud kan lave store skader i både land og by. Men med de rette klimatilpasningstiltag kan meget af ekstremregnen håndteres, før ulykkerne sker.


På forkant. Spildevandscenter Avedøre har allerede godt gang i at klimasikre lokalområdet. Pressefoto.

Lange regnvejrsperioder og massive skybrud giver travlhed ikke bare i kloakkerne, men også i landets rensningsanlæg. Den udfordring har Spildevandscenter Avedøre for længst taget hånd om, og derfor er rensningsanlægget blandt de førende i landet, når det gælder klimatiltag.

Spildevandscenter Avedøre, der ligger i Hvidovre, fik i går eftermiddags besøg af miljøminister Ida Auken. På besøget kunne ministeren ved selvsyn se, hvordan et rensningsanlæg med stort fokus på klimatilpasning fungerer.

- Spildevandscenter Avedøre er gået forrest i udviklingen af nye løsninger, og det er derfor også et af de eksempler, vi fremhæver, når vi sender vores klimatilpasningsrejsehold ud til kommunerne for at hjælpe dem med at lave deres klimatilpasningsplaner. I Avedøre har de udvidet kapaciteten, så de kan pumpe langt mere vand igennem systemet, og de har udviklet de nødvendige værktøjer og data, så de kan lave de oversvømmelseskort, der skal ligge til grund for kommunernes klimatilpasningsplaner, siger kontorchef i Naturstyrelsen Jakob Møller Nielsen.

Gennem flere år har spildevandscenteret arbejdet intensivt med at gøre rensningsanlægget i stand til at håndtere de voldsomme skybrud, der stadigt oftere rammer landet. Ved det sidste store skybrud i begyndelsen af juli måned 2010, blev regningen gjort op til omkring seks milliarder kroner – penge, der kunne være brugt til forebyggelse af skader efter store regnskyl.

Spildevandscenter Avedøre har også udarbejdet en kortlægning af ricisi for oversvømmelse af kloaksystemet, og så er centeret i øvrigt på vej mod CO2-neutralitet og en reduktion af el-forbruget med 35 procent inden 2020.

Centeret i Avedøre ejes af kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk, og det servicerer dermed omkring 350.000 indbyggere.

Regeringens initiativer for klimatilpasning
Miljøminister Ida Auken og regeringen har stor fokus på klimatilpasning og er på vej med en række initiativer, der skal sikre en bedre klimatilpasning i Danmark.

Et nyt lovforslag skal sikre, at kommunerne kan bestille oversvømmelseskortlægning hos spildevandsselskaberne, mens et andet lovforslag skal sørge for, at vandforsyningsselskaberne kan indgå samarbejde med kommunerne om at lave klimatilpasningstiltag, der kan finansieres over spildevandstaksten i stedet for over kommuneskatten.

- Lovforslaget om takstfinansiering har lige været i høring og fremsættes inden udgangen af året i Folketinget. Det skal gøre det muligt for forsyningerne at være med til sammen med kommunerne at medfinansiere klimatilpasningsprojekter såsom skybrudssikrede veje, udvidelse af vandløb eller anlæg af nye, rekreative områder. Der kan komme mange spændende projekter ud af samarbejde mellem kommuner og forsyninger, siger kontorchef Jakob Møller Nielsen.

Der er i kommuneaftalen afsat 2,5 milliarder kroner til klimatilpasning af spildevandsforsyningen mod skybrud, og regeringen har derudover afsat 115 millioner kroner til udvikling af grøn teknologi – herunder klimatilpasningsløsninger.