Vandplaner følger reglerne

12-11-2012

Kammeradvokaten redegør nu for, at statens vandplaner overholder alle EU-regler, og at der ikke er tale om overimplementering. Men derfor kan der godt være fejl i klassificeringerne.

Kammeradvokaten redegør nu for, at statens vandplaner overholder alle EU-regler, og at der ikke er tale om overimplementering. Men derfor kan der godt være fejl i klassificeringerne.


Bregninge Å . Statens vandplaner overholder EU-reglerne, siger Kammeradvokaten. Foto: Ole Akhøj.

Naturstyrelsen har udarbejdet og gennemført de statslige vandplaner på en måde, der overholder både EUs vandrammedirektiv, EU-Kommissionens vejledninger og miljømålsloven – uden at overimplementere.

Det fremgår af Kammeradvokatens svarskrift til Landsretten i sagen, hvor fire landmænd har stævnet Naturstyrelsen. Deres påstand er, at vandplanerne er ugyldige, blandt andet med påstand om at udpegningen bygger på en forkert tolkning af EU's regler. Udgangspunktet er cirka syv vandløb, som er blevet udpeget forkert efter deres opfattelse. De mener desuden, at de ikke har haft tilstrækkelig mulighed for at udtale sig om udpegningen.

Kammeradvokaten giver i svarskriftet en redegørelse for det helt centrale punkt i debatten: Om det er i overensstemmelse med vandrammedirektivet, når landbrugsmæssig dræning som udgangspunkt ikke i sig selv medfører, at en vandløbsstrækning skal udpeges som "stærkt modificeret". Konklusionen er, at det er i overensstemmelse med vandrammedirektivet.

- Vi er selvfølgelig glade for, at Kammeradvokatens svarskrift endnu engang giver os lejlighed til at vise, at der ikke er belæg for påstande om, at styrelsen ikke har kunnet læse og forstå EU's regler og vejledninger, siger vicedirektør Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen.

I forbindelse med den konkrete sag har Naturstyrelsen vurderet, at sagsøgerne har ret i, at to af de omtalte cirka syv vandløb ikke er naturlige vandløb, men kunstigt anlagte. Men der er tale om en fejlvurdering af vandløbene, ikke en fejlvurdering af reglerne.

Og derfor afviser Kammeradvokaten, at disse fejl skulle give grundlag for påstande om, at vandplanerne er gennemført i strid med reglerne. Lignende fejl er netop blevet rettet løbende under høringerne. Det understreges også i Kammeradvokatens svarskrift, at man ikke kan udføre et så stort projekt uden at begå fejlskøn.

- Vi har haft som mål at klassificere alle 22.000 km vandløb korrekt, men selvfølgelig undgår man ikke fejl, når planerne er så detaljerede og omfattende. De fejl bliver rettet.  Desuden har Naturstyrelsen allerede iværksat en gennemgang af alle vandplanernes 22.000 km vandløb for at se, om flere vandløb skulle have været udpeget som kunstige, men vi forventer ikke, at det vil være tilfældet i noget større omfang , siger vicedirektør Helle Pilsgaard.

Kammeradvokaten afviser påstanden, at høringen i december 2011 var for kort og redegør i svarskriftet for, hvordan miljøministeren netop havde kompetence til at fastsætte den pågældende frist.

Læs Kammeradvokatens svarskrift

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Thomas Bruun Jessen, Naturstyrelsen, tlf.: 4116 3839
Advokat Anders Lotterup, Kammeradvokaten, tlf.: 5077 8401
Presse- og kommunikationschef Kenneth Bo Jørgensen, Naturstyrelsen, tlf.: 2021 6673