Danmarks havstrategi er på plads

16-10-2012

Efter 12 ugers høring er Naturstyrelsen nu klar med Danmarks første samlede plan for de danske farvande.

Den første samlede plan for de danske farvande er nu klar til at blive sendt til EU. Den skal sikre en god miljøtilstand i danske havområder.


Sundt hav. Med den nye havstrategi har Danmark lagt en plads for et sundere havmiljø. Foto: Colourbox.

Efter 12 ugers høring er Naturstyrelsen nu klar med Danmarks første samlede plan for de danske farvande.

Interessen har været stor for at bidrage med forslag til den såkaldte havstrategi, og den er nu blevet sendt til EU, som skal godkende planen.

- Det er allerførste gang, vi laver en havstrategi i Danmark, og derfor er det rigtig dejligt at opleve, at interessen er så stor. Målet er at lave den bedst mulige plan, og det gør vi kun, når vi inddrager organisationer og interesserede i processen, siger Helle Pilsgaard, vicedirektør i Naturstyrelsen.

Første samlede plan
Havstrategien er en køreplan for, hvordan Danmark når en række ambitiøse mål om god miljøtilstand i vores havområder.

Der er blandt andet mål for, hvor mange sæler og marsvin, der skal være, og hvordan havbunden får en sund tilstand.

- Rigtig mange faktorer i havet hænger uløseligt sammen, og vi bliver derfor nødt til at se på udviklingen i en sammenhæng. Havstrategien vil give mere viden om, hvordan både dyr og planter i havområder udvikler sig over lang tid, og hvordan mennesker og forurening påvirker livet i havene, siger vicedirektør Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen.

For første gang er der også opstillet mål for mængden af affald i kystområderne. Her har Danmark valgt at følge det ambitiøse mål fra Rio+20-erklæringen, der siger, at mængden af marint affald skal være væsentlig reduceret i 2025.

Seks års arbejde sætter i gang
Som medlem af EU er Danmark forpligtet til at lave havstrategien. Den nye havstrategi gælder frem til 2018, hvor den vil blive erstattet af en ny.

Havstrategien er delt op i forskellige faser med undersøgelser, analyser, overvågning og indsatser. I 2014 skal overvågningsprogrammet være klar og i 2015 skal indsatsprogrammet være klar.

Læs de fire dokumenter, der tilsammen udgør den endelige havstrategi, her:

Basisanalysen (pdf)

Socioøkonomisk analyse (pdf)

Sammenfatning socioøkonomisk analyse (pdf)

Miljømålsrapport (pdf)

Læs mere om havstrategidirektivet frem mod 2020 på hjemmesiden