Auken: Danmark skal stoppe vandspild i storbyer

08-10-2012

International konference i Danmark sætter fokus på vandspild

Vandspild koster hvert år verden milliarder af kroner. International konference i Danmark sætter fokus på problemet.

Foto: Colourbox
Spild. Utætte vandrør i storbyer rundt om i verden koster hvert år milliarder af kroner. Foto: Colourbox.

I dag mødes virksomheder og myndigheder fra ind- og udland til konferencen Global Green Growth Forum (3GF). Et af konferencens vigtige emner er, hvordan man gør noget ved verdens enorme vandspild.

Miljøminister Ida Auken deltager på konferencen, hvor målet er at skabe kontakter og aftaler mellem danske og udenlandske myndigheder og virksomheder, der kan bidrage til begrænsning af verdens vandspild.

- Danske virksomheder og myndigheder har stor erfaring med at nedbringe vandspild. Vores vandspild begrænser sig til 5-10 procent, og derfor kan vi hjælpe andre lande med ikke at miste enorme mængder vand i deres system. Vi har de løsninger og den viden, der skal til, så en konference som denne er en oplagt mulighed for at få indgået nye aftaler, siger Ida Auken.

Ifølge McKinsey & Company medfører vandspild et ressourcetab på 170 milliarder dollars om året på globalt plan, og visse steder går helt op imod 80 procent af vandet tabt, inden det ender i hanerne hos forbrugerne.

Byerne er syndere
Miljøministeriet og Københavns Kommune har taget initiativ til et offentlig-privat partnerskab om nedbringelse af vandspild i vandinfrastruktur i store byer rundt om i verden.

For det er særligt i de store byer i ulande, vandspildet sker. Men også mere udviklede lande kan have problemer med, at vand går tabt. Derfor er der brug for både teknologiske løsninger og viden på flere niveauer.

- Rent drikkevand er vores mest dyrebare ressource, og mange steder i verden er det vanskeligt overhovedet at skaffe rent vand. Samtidig går ufattelig mængder vand tabt på grund af utætte vandrør i især mange store udenlandske byer, og det er ganske enkelt uholdbart. Vi kan være med til at begrænse dette spild ved at indgå partnerskaber med både virksomheder og myndigheder, siger miljøminister Ida Auken.

Det er andet år, det danske initiativ Global Green Growth Forum bliver afholdt med Sydkorea og Mexico som partnere. Kina, Qatar og Kenya, der nu træder ind i partnerskabet, deltager også i år.