Det skal være lettere at lave vindmølleplanlægning

30-10-2012

Ny rapport viser, at der er behov for mere information og vejledning om opsætning af vindmøller.

Ny rapport viser, at kommunernes muligheder for at planlægge områder til opsætning af vindmøller er gode, men der er behov for bedre information og vejledning.


Naturkraft. I 2020 vil halvdelen af landets el-forbrug komme fra vindmøller som disse. Foto: Arkiv.

Dermed sikres regeringens energipolitiske målsætning om, at der fortsat skal udbygges med vindmøller både på land og på havet.

Senest i 2020 skal halvdelen af Danmarks traditionelle el-forbrug komme fra vind. Og med energiaftalen fra 2012 står det klart, at regeringens ambitiøse, energipolitiske målsætning for vindmøller på land kan nås ved, at der fortsat findes plads til vindmøller.
Arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning har haft til formål at undersøge, om kommunernes muligheder for at planlægge områder til opsætning af vindmøller har været tilstrækkelige. Det har vist sig at være tilfældet.

- Nu har vi fået afklaret, at det i grunden står helt godt til med kommunernes muligheder for at planlægge de nye områder til vindmøller, som er nødvendige, hvis vi skal nå målet om, at 50 procent af vores strøm kommer fra vind i 2020. Arbejdsgruppen har påpeget, hvor vi kan justere vores vindmøllecirkulære og vejledninger, så det går vi straks i gang med, siger miljøminister Ida Auken.

Opkøb af enkelte boliger
Arbejdsgruppen anbefaler, at det bør undersøges, om der kan oprettes en ordning, så kommuner kan opkøbe enkelte boliger. På den måde kan der skabes plads til flere vindmøller.

Arbejdsgruppen anbefaler samtidig, at det undersøges, om der er beskyttede naturtyper, som er robuste og hårdføre nok til, at der ville kunne opsættes vindmøller, uden at naturen tager skade.

- Det er nogle interessante forslag, arbejdsgruppen er kommet med, og jeg er villig til, at vi undersøger det nærmere. Men det vil være nødvendigt at se på, hvordan forslaget om en opkøbsordning kan finansieres, siger Ida Auken.

I løbet af efteråret vil der blive udarbejdet en samlet handlingsplan for statens informationsindsats på vindmølleområdet, og et forbedret og opdateret vindmøllecirkulære vil blive præsenteret.

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Signe Vestergaard, Miljøministeriet, tlf.: 2250 9029, e-mail:
Kontorchef Niels Bjørkbom, Naturstyrelsen, tlf.: 72543466, e-mail: