Naturstyrelsen optrapper fotojagt på ulvedyr

30-10-2012

I Thy bliver indsatsen nu intensiveret for at skaffe solide beviser for ulvens tilstedeværelse i nationalparken.

Naturstyrelsen i Thy intensiverer nu eftersøgningen af det ulvelignende dyr, der spøger i Hanstholm Reservatet og Nationalpark Thy.


Ulv? I midten af billedet kan man svagt tyde omridset af det ulvelignende dyr fra Nationalpark Thy. Foto: Privat

De to fotofælder i Nationalpark Thy, der i ni dage har haft linserne på stilke efter tegn på den formodede ulv, har fået opbakning i form af 15 ekstra kameraer.

De nye kameraer er udlånt af Statens Naturhistoriske Museum i København, og fotofælderne er opsat på særligt taktiske steder, hvor man regner med, at ulven vil passere.

For at gøre fælderne så attraktive for vilde dyr som muligt, er de udstyret med kadavere af påkørt råvildt, der skal tillokke den eftersøgte gæst i nationalparken.

Vildtkonsulent: Hav tålmodighed
Vildtkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen i Thy modtager hver dag mange henvendelser fra både journalister og borgere, der vil høre om nyt fra ulvefronten.

Og selvom han ind til videre ikke kan berette om andet end et par sultne ræve, mener han alligevel, at fotofælderne er den bedste indsats på nuværende tidspunkt.

- Har vi med en ulv at gøre, gælder det samme for den som for alle andre vilde dyr. De er sky, og man skal træde varsomt for ikke at skræmme dem væk, og en eftersøgning af sådan nogle dyr kræver tålmodighed, siger Tommy Hansen.

LÆS ARTIKEL: Enlig, strejfende ulv måske set i Thy
Næste stop: Ekskrementer
En kendt fremgangsmåde, når man skal bestemme en ukendt dyreart, er DNA-indsamling, men ifølge vildtkonsulenten skal der være stærkere indicier på, at ulven findes, før den slags metoder tages i brug.

Her kommer kameraerne også ind i billedet.

- Indsamling af ekskrementer på nuværende tidspunkt ville være nyttesløst. Man kan ikke bare rende rundt med en hundepose og håbe på at finde beviser, men lige så snart en af fotofælderne opfanger et tegn, kan vi gå skridtet videre og lede efter DNA i området omkring fælderne, siger vildtkonsulent Tommy Hansen.

Ulvehund i villakvarter
Seneste tegn fra den formodede ulv stammer fra et øjenvidne i et villakvarter i Hanstholm i Nordjylland.

Tommy Hansen stiller sig tvivlende over for det mulige besøg i villakvarteret:

- Jeg ville blive overrasket, hvis en ulv skulle strejfe væk fra et spisekammer som Hanstholmreservatet, der råder over alt det vildt, som en ulv kunne drømme om, for at gå på opdagelse i et villakvarter.

Vildtkonsulent Tommy Hansen modtager gerne henvendelser fra borgere, der har nyt om dyret, for alle fingerpeg kan være med til at indkredse, hvor ulven er.

Man kan henvende sig med informationer om det ulvelignende dyr til vildtkonsulent Tommy Hansen på e-mail: