Anbefalinger og fakta skal hjælpe med planlægning

25-10-2012

Naturstyrelsen er klar med en række anbefalinger til, hvordan man sikrer forholdet mellem landbrugsbygninger, naturen og landskabet.

Naturstyrelsen er klar med en række anbefalinger til, hvordan man sikrer forholdet mellem landbrugsbygninger, naturen og landskabet.

Foto: Colourbox
Plads til alle. Både natur, landskaber og landbruget skal kunne udvikle sig på en hensigtsmæssig måde. Derfor er Naturstyrelsen klar med nye anbefalinger til, hvordan man kan planlægge i kommunerne. Foto: Colourbox.

I 2013 skal kommunerne revidere kommuneplanerne og blandt andet sætte mål og visioner for, hvordan det åbne land i fremtiden skal udvikle sig. Det åbne land er områder uden tæt bebyggelse med landbrugserhverv, åbne landskaber og natur.

Derfor er Naturstyrelsen nu klar med en række anbefalinger og fakta, som kan hjælpe kommunerne i deres arbejde med at lave kommunal planlægning, der kan være med til at understøtte fremtidens landbrugserhverv i samspil med naturen og landskabet.
Læs anbefalingerne her

Anbefalingerne er resultatet af en visionskonference i september måned, hvor lokalpolitikere, kommunale planlæggere, forskere og interesseorganisationer diskuterede, hvordan man kan tænke landbrugserhvervets udviklingsmuligheder ind i kommuneplanerne.

Læs artikel: Konference om landbrug og landskab var en stor succes

Anbefalinger til politikere
Fremtidens landbrug vil ændre sig, så det bliver mere multifunktionelt og både omfatter energileverandører, naturforvaltere og moderne, industrilignende husdyr- og plantebrug.

Det stiller nye krav til den kommunale planlægning, for den slags landbrug kræver, at der bliver bygget store landbrugsbygninger og biogasanlæg, som vil påvirke omgivelserne.

Kommuner kan ifølge anbefalingerne fra visionskonferencen med fordel lave en overordnet planlægning, hvor der udpeges større, sammenhængende arealer til store husdyrbrug og fælles biogasanlæg. Synlige områder i kommuneplanen kan sikre forventningsafstemning mellem landbrug og hensyn til naboer, natur og landskab.

En strategisk og langsigtet planlægning giver bedre muligheder for udvikling, og så sender det et signal fra kommunen om, at man ønsker at støtte erhvervets udviklingsmuligheder i særlige områder, hvor naturen og landskabet ikke vil lide overlast.

Der vil blive afholdt et afslutningsseminar for projektet i slutningen af 2012.

Læs mere om fakta for planlæggere