Nu holder Hareskoven på vandet

11-10-2012

Klimasikringsprojekt i Hareskoven giver bedre levevilkår for svaler, salamandre, frøer og flagermus.

Seks nye vådområder i Store Hareskov skal fremover tilbageholde store regnmængder, så vand fra massive skybrud ikke ender i den nærliggende Hareskovby.


Skøn skov. I Store Hareskoven kan man fremover opleve langt mere våd natur med seks nye vådområder. Foto: Naturstyrelsen.

Når himmelens porte for alvor åbner sig, løber de massive vandmængder, der falder i Store Hareskov nord for København, ofte i retning af Hareskovby. Det skete blandt andet ved det store skybrud i sommeren 2011, hvor mange huse og kældre i byen var udsat for oversvømmelser.

Og ingen har lyst til at vågne op og se feriebilleder og børnetøj drive rundt i en kæmpe sø i kælderen efter et voldsomt regnvejr eller skybrud.

Men det slipper beboerne i Hareskovby nu forhåbentlig også for, når Furesø og Gladsaxe kommuner, Furesø Spildevand A/S og Naturstyrelsen sætter et stort klimasikringsprojekt i gang i Store Hareskov i dag.

Gevinst for både mennesker og dyr
Skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen i Østsjælland ser frem til, at klimasikringsprojektet kan hjælpe både dyr, planter og mennesker.

- Det er en stor tilfredsstillelse, at vi kan medvirke til at mindske risikoen for, at der sker oversvømmelser i stuer og kældre i husene i området nær Store Hareskov. Samtidig er jeg sikker på, at det vil være en stor gevinst for dyre- og plantelivet, at der nu kommer mere våd natur, for det har vi ikke for meget af i dag, siger skovrider Kim Søderlund.

Området vil blive fyldt af guldsmede, vandnymfer, vårfluer og stikkende myg, men alle disse insekter vil samtidig tiltrække både svaler og flagermus i luften og et væld af frøer, salamandre og snoge på jagt i vandet.

Læs mere om klimasikring og skybrud på hjemmesiden


Det første spadestik. Fursøs Kommunes borgmester, Ole Bondo Christensen, og skovrider Kim Søderlund har taget spader i brug for at påbegynde klimasikringsprojektet i Store Hareskov. Foto: Furesø Kommune.

22 våde foldboldbaner i spil
Områderne opstår, når der bliver bygget dæmninger i eksisterende grøfter, og såkaldte munke vil styre højden på vandet bag dæmningen og sikre, at vandet bliver holdt tilbage eller forsinkes ved kraftige regnskyl.

Helt konkret vil cirka 11 hektar vådområder blive dannet i skoven. Det svarer til mere end 22 fodboldbaner.

Med opdæmningen af regnvandet skaber man seks nye vådområder i skovens lavninger, og i regnfulde perioder vil størstedelen af vandet dermed blive i skoven og langsomt synke ned i jorden, hvor det bliver til grundvand.

Og der går formentlig ikke lang tid, før det nye, blomstrende dyreliv vil komme, når de store vådområder bliver anlagt.

Arbejdet med anlægningen af de nye vådområder forventes færdigt i løbet af november 2012. Første spadestik bliver taget i Store Hareskov i dag kl. 13.00 med afgang fra Skovridergården, Fægyden 1, 3500 Værløse.

Find vandretursfolderen fra Hareskovene på hjemmesiden

Yderligere oplysninger:
Skovrider Kim Søderlund, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 3315, e-mail: