Nye biogasanlæg mellem ådal og motorvej

09-10-2012

Hvert nyt biogasanlæg kræver sin egen specielle arkitektur for at komme til at passe ind i landskabet. Det viser to nye projekter ved Horsens og Gudenåen.

Hvert nyt biogasanlæg kræver sin egen specielle arkitektur for at passe ind i landskabet. Det viser to nye projekter ved Horsens og Gudenåen.


Bioform. Skitse til nyt biogasanlæg ved Horsens.

Et stort nyt biogasanlæg ved Horsens skal udformes, så det både er iøjnefaldende og usynligt på én gang. Biogasalægget ser nemlig vidt forskelligt ud alt efter, hvor i landskabet man ser det fra.

Det er en af pointerne i projektforslaget for biogasanlægget ved Horsens, der er udarbejdet af Tankestreg Arkitekter og COWI med økonomisk støtte fra Naturstyrelsen og Realdania.

- Arkitekturen og beplantningen er med til at understrege, at biogas er en moderne og miljøvenlig energiform, som derfor godt må være synlig i landskabet. Og en gennemtænkt arkitektur kan samtidig beskytte vores oplevelse af de omkringliggende landskaber, siger kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup.

Læs mere om biogasprojektet på Naturstyrelsens hjemmeside.

Synligt fra motorvejen
Der skal plantes en tæt lindeskov på den ene side af de 20 meter høje siloer og produktionshaller. Det vil næsten vil skjule biogasanlægget helt, for den der opholder sig i de grønne områder mod syd og vest, fremgår det af forslaget.

Kommer man til gengæld forbi på den nærliggende motorvej eller bevæger sig i industrikvarteret en kilometer øst for biogasanlægget, vil der være frit kig til biogasanlægget, der omdanner landbrugsaffald til miljøvenlig energi.

Horsens kommune har nu et lokalplanforslag for biogasanlægget i høring.

Læs om Horsens-projektet på Naturstyrelsens hjemmeside.

Læs projektforslaget for Horsens Biogas (pdf)

Biogas på terrasser ved Gudenåen
Tegninger til et biogasanlæg vest for Bjerringbro er klar. Her skal produktionen af biogas foregå i et skrånende terræn på nordsiden af Gudenådalen.

Biogasanlægget skal ligge på tre plane terrasser, der stiger fra landevejen. Løsningen med terrasser betyder, at der kun skal flyttes meget lidt jord, hvilket både er en økonomisk og landskabelig fordel. Samtidig fungerer terrasserne som opsamlingsbassiner i tilfælde af læk af gylle – biogasproduktionens råstof.

Biogasanlægget ved Horsens og Bjerringbro er det tredje og fjerde af i alt syv biogasprojekter, der skal udvikle ny viden om indpasning af biogasanlæg i landskabet.

Læs om Gudenå-projektet på Naturstyrelsens hjemmeside .

Læs om hvordan dispositionsforslaget danner grundlag for lokaplanlægningen