Rotter skal fortsat frygte kommunen

05-10-2012

Metroxpress skriver i dagens avis, at rotter har frit spil i danske kloakker. Det passer ikke.

Metroxpress skriver i dagens avis, at rotter har frit spil i danske kloakker. Det passer ikke.


Rottebekæmpelse. Den nye bekendtgørelse stiller stadig krav til kommunen og effektiv bekæmpelse. Foto: Colourbox.


Metroxpress skriver i dagens avis, at Miljøministeriets nye rottebekendtgørelse åbner op for, at kommunerne kan undlade at opsætte rottespærrer, hvis de ikke vil. Årsagen skulle være en ændring af en formulering i bekendtgørelsen. Det er ikke sandt.

Kommunerne skal ifølge den nye bekendtgørelse sørge for en effektiv bekæmpelse af rotter. Det betyder, at kommunerne skal bruge de meste effektive midler, de kan bruge.

- Formuleringen i den nye bekendtgørelse gør ikke bekendtgørelsen mere vag. Kommunerne skal opsætte rottespærrer der, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Hvis kommunen vurderer, at en rottespærre i en helt speciel situation ikke giver mening, fordi den ikke vil have nogen effekt, så skal kommunerne selvfølgelig ikke opsætte en, det siger sig selv, siger kontorchef Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen.

Læs bekendtgørelse om rotter, hvor §7 omhandler brug af rottespærrer

Rottespærrer er ikke altid løsningen
Da det ikke altid er teknisk og hensigtsmæssigt muligt at opsætte en rottespærre, er ordlyden i bekendtgørelsen gjort mindre firkantet, så kommuner ikke kan tvinges til at opsætte en rottespærre, som ingen virkning har.

- Rottespærrer er effektive, men kun hvis for eksempel kloakrøret har den rigtige hældning. Hvis hældningen er forkert, stopper kloakrøret til på grund af rottespærren. Derfor skal kommunerne ikke tvinges til at opsætte en rottespærre, hvis den blot skaber problemer med tilstopning og oversvømmelse, siger Jakob Møller Nielsen.

Når den nye bekendtgørelse stiller krav om, at kommunerne som grundejere skal opsætte rottespærrer på skoler, plejehjem og daginstitutioner, er det fordi rotter kan forårsage problemer med smitte af børn, unge og ældre.

Det er desuden forbundet med betydelige omkostninger at genhuse for eksempel børnehaver, der har fået rotter, og rengøre efter rottebesøg. Derfor forventer Naturstyrelsen også, at der vil være stor vilje fra kommunernes side til at opsætte rottespærrer på deres institutioner.

Med den nye bekendtgørelse får kommunerne endnu flere muligheder for at styrke bekæmpelsen af rotter. Kommunerne skal nu lave handlingsplaner, der intensiverer indsatsen der, hvor rotterne lever. Det betyder en skærpet indsats i for eksempel kloakker, i landbruget, hos fødevarevirksomheder og i havneområder.

Metroxpress fik i går disse oplysninger, men valgte ikke at bringe dem i dagens historie.

Fakta:
Den endelige version af bekendtgørelsen:

"Kommunalbestyrelsen skal, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, på eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder."

Udkast til bekendtgørelse:

"Kommunalbestyrelsen skal på eksisterende skoler, plejehjem og daginstitutioner opsætte rottespærrer i samtlige kloakledninger"

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen, tlf.: 4172 1607, e-mail: