Tusinder af dyr skal redde unik natur på Læsø

03-10-2012

Miljøministeriet og Læsø kommune vil sammen med EU gennemføre et projekt til 16 mio. kroner på Læsø, der skal redde øens enestående natur og skabe nye arbejdspladser på øen.

Miljøministeriet og Læsø kommune vil sammen med EU gennemføre et projekt til 16 mio. kroner på Læsø, der skal redde øens enestående natur og skabe nye arbejdspladser på øen.


Kratrydere. Kreaturer skal holde store arealer på Læse åbne og fri for tilgroning med træer. Foto: Thomas Retsloff

Læsø Kommune vil sammen med lodsejerne på Læsø og Naturstyrelsen søsætte et stort projekt, der vil sende op mod 2.500 dyr ud på Læsøs truede strandenge, der skal græsses for ikke at gro til og blive ødelagt.

EU's LIFE-program har givet tilsagn om at støtte opstarten af projektet med otte millioner kroner.

- På Læsø vil vi vise, at det kan lade sig gøre at skabe arbejdspladser ved at styrke naturplejeindsatsen. I en grøn økonomi lever vi af at passe på naturens mangfoldighed samtidig med, at vi skaber vækst og arbejdspladser, siger miljøminister Ida Auken, der også har igangsat et andet projekt på Livø, der bliver den første danske ø, som er selvforsynende med vedvarende energi. Øen skal udvikle sin økonomi med øget turisme, økologi og forskning i glutenfri fødevarer.

I alt skal de græssende dyr på Læsø bevare naturværdierne på 4.000 hektar, der blandt andet omfatter Rønnerne. Det svarer til næsten 6.000 fodboldbaner. En tredjedel af arealet er eget af Naturstyrelsen.

Naturpleje skal skabe arbejdspladser
Projektet bygger på, at de mange kreaturer og får vil skabe så store indtægter, at Læsø ikke bare bevarer sin natur, men samtidig kan skabe arbejdspladser på øen. Det drejer sig i første omgang om folk, der skal tilse dyrene om sommeren og passe dem på stalde om vinteren. Der er samtidig mulighed for, at de mange dyr på sigt kan danne grundlag for genetablering af et slagteri på øen. I dag skal alle dyr fragtes med færgen til fastlandet for at blive slagtet.

På Læsø er tanken at skabe et lodsejerfællesskab der ved hjælp af ansatte hyrder skal sørge for, at både øens natur og dyrene bliver plejet optimalt. Tidligere var der mange dyr på Læsø til at klare græsningen og holde gang i øens arbejdspladser, men strukturændringer i landbruget har betydet, at hovedparten af dyrene i dag er væk.

Derfor satser Læsø Kommune mange ressourcer på projektet.

- Jeg er stolt af, at vi som kommune kan arbejde så tæt sammen med både staten og lodsejerne om at finde en god og skræddersyet løsning på vores helt specielle problemer. Det er endda en løsning, hvor arbejdet med at bevare vores unikke natur bidrager med vækst til øen. Det, synes jeg, der er store fremtidsperspektiver i. Også i resten af landet , siger borgmester Thomas Wrichsberg Olsen

Der indgår flere end 350 lodsejere i projektet. Mange af dem bor ikke længere på øen, og jordlodderne er meget splittet op. Ifølge beregninger fra Naturstyrelsen vil lodsejerfællesskabet imidlertid kunne pulje indtægter og omkostninger sådan, at der kan skabes en fornuftig driftsøkonomi. Det koster i alt 16 millioner kroner at gennemføre.

Yderligere oplysninger:
Skovrider Jesper Blom-Hansen, tlf. 72 54 39 88, e-mail:
Pressechef Mette Thorn, Miljøministeriet, tlf. 25 61 7170, e-mail: