Enlig, strejfende ulv er måske set i Nationalpark Thy

17-10-2012

Mere end 100 år efter den sidste ulv blev udryddet på dansk jord, kan der nu igen være spor efter det store rovpattedyr.

Mere end 100 år efter den sidste ulv blev udryddet på dansk jord, kan der nu igen være spor efter det store rovpattedyr.


Godt gemt. Det er svært at vurdere ud fra billedet, om der er tale om en ulv eller en hund. Men sådan så dyret i hvert fald ud, da det blev fanget på kamera søndag formiddag. Foto: Privat

Den sjældne gæst opholder sig angiveligt i den fredede del af Hanstholm Reservatet i Nationalpark Thy i det nordvestlige Danmark, hvor et hold ornitologer søndag formiddag fik øje på det, der kan vise sig at være en enlig, strejfende ulv.

Skovrider Ditte Svendsen fra Naturstyrelsen i Thy modtog søndag eftermiddag meddelelsen om, at der var blevet set et stort pattedyr, der muligvis - og efter borgerens mening sandsynligvis - er en ulv.

- Det er anden gang inden for kort tid, at jeg hørte, at der var blevet iagttaget en ulv i Nationalpark Thy. Det er meget usædvanligt, men absolut glædeligt, hvis den har fundet et fristed i Hanstholm Vildtreservat, siger skovrider Ditte Svendsen.

Hun har før hørt tale om observationer af ulve, hvor det viste sig at være store hunde, der ikke er blevet holdt i snor.

Aktuelt har Naturstyrelsen fået oplysninger om, at en ulvelignende hund af racen Alaska Malamut er meldt savnet fra Dronninglund for godt en måned siden.

Hund eller ulv?
Alligevel vil Ditte Svendsen ikke afvise, at der denne gang kan være tale om et besøg fra et af Europas største rovpattedyr:

- Jeg har ikke selv set den, og selvom vi i Naturstyrelsen er ude i naturen rigtig mange timer hver dag, så er det heller ikke sikkert, vi får den at se, for det er et meget sky dyr, som holder sig for sig selv. Alene det at den har taget turen fra Tyskland de mange hundrede kilometer herop vidner om, at den altså ikke er ude på at gøre stort væsen af sig, siger skovrider Ditte Svendsen.

Også biolog i Naturstyrelsen, Maj F. Munk er overrasket over, at der skulle være en ulv i Nordjylland.

- Jeg må sige, at det er en meget diskret ulv, vi har med at gøre. Men der er i og for sig ikke noget i vejen for, at der skulle være vandret en ulv ind i Danmark. Vi har grænser op til Tyskland, og der har etableret sig en fast bestand af ulve i Nordtyskland, som er kommet til via Polen og Rumænien, hvor ulve er mere almindelige. Så det var vel kun et spørgsmål om tid, før vi fik vores egen ulv, siger Maj F. Munk.

Hun understreger, at vi i Danmark har en forpligtelse til at beskytte ulven, da den fortsat er et truet dyr, som er beskyttet efter internationale beskyttelsesregler - EUs habitatdirektiv - som en særlig såkaldt bilag 4-art. Ulve må derfor ikke jages eller holdes i fangenskab uden særlig tilladelse eller dispensation.

Populær blandt danskerne
Ved et borgertopmøde om biodiversitet i Odense sidste år, skulle deltagerne blandt andet stemme om, hvorvidt ulven var et dyr, som de gerne så reintroduceret i den danske natur.

Det svarede 41 procent ja til. 49 procent ønskede ikke ulven tilbage, mens 9 procent svarede ved ikke.

Til sammenligning ønskede kun 34 procent af deltagerne, at fritlevende vildsvin blev genindført i danske skove.

LÆS ARTIKEL: Hver anden vil have ulven tilbage

Ulv kan blive i nationalparken
Før det er blevet konstateret med 100 procent nøjagtighed, om det virkelig er en ulv, der strejfer rundt i Nationalpark Thy, er skovrider Ditte Svendsen afventende.

- Vi vil selvfølgelig holde øje med spor af ulv i området. Det kan også være rester af dens bytte som krondyr, rålam, gævling eller harer. Det er jo et rovdyr vi har med at gøre, men hvis observationerne viser sig at være rigtige, så er det en sund, rask og ikke mindst mæt ulv, vi har med at gøre, og det er ganske betryggende, synes jeg, siger Ditte Svendsen.

Der er ikke i nyere tid konstateret ulveangreb på mennesker i Skandinavien, og det anses derfor ikke sandsynligt, at ulve skulle være til fare for mennesker.

Ulve er blevet mere almindelige inden for EUs grænser, men det skyldes udelukkende, at ulven findes i et større antal i EU-lande mod øst som for eksempel Polen, Rumænien og Bulgarien.

I Skandinavien findes der en mindre bestand i Sverige, Norge, Finland og nu altså måske en enkelt strejfende ulv i Nationalpark Thy.

Naturstyrelsen er meget interesseret i at modtage billeder af den mulige ulv, som kan sendes til understående e-mail.

Yderligere oplysninger:
Vildtkonsulent Tommy Hansen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 3963, mobil 2222 1671, e-mail:
Pressemedarbejder Jonatan Lykke-Olesen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 2365, mobil: 4111 2284 e-mail: