25 lande verden over stemmer om naturens vilkår

15-09-2012

100 danskere er i dag samlet for at stemme om, hvordan det økonomiske ansvar for at bevare Jordens mangfoldighed af arter skal fordeles.

50 procent af verdens arter kan være forsvundet om 100 år, hvis ikke verdensbefolkningen og særligt politikerne tager ansvar og vender udviklingen nu.


Folkets røst. 28. januar 2011 deltog 175 danskere i et borgertopmøde om biodiversitet i Danmark. Arkivfoto: Naturstyrelsen

Hvordan vil befolkningen prioritere, og hvad vil de undvære, hvis de har mulighed for selv at træffe beslutningerne? Det stemmer borgere i 25 lande om i dag.

Flere end 3.000 borgere i 25 lande stemmer om, hvordan de ønsker, at politikere skal prioritere, hvis de skulle redde fremtidens natur og dyrearter. Det internationale projekt ”World Wide Views on Biodiversity” skal få fokus på biodiversitet blandt borgerne.

I Danmark er 100 danskere samlet i Naturstyrelsen i København.

Deltagernes svar skal miljøminister Ida Auken og hendes ministerkolleger bruge til at diskutere biodiversitet på den kommende FN-biodiversitetskonference, COP11, i Indien i oktober måned.

- Det er vigtigt, at vi politikere lytter til borgerne og ved, hvad de synes er vigtigt i forhold til at standse tilbagegangen af naturområder, planter og dyr på vores klode. Vi skal have vendt den udvikling, og det skal vi gøre nu. At få vendt udviklingen er dyrt, og derfor er jeg spændt på, hvordan borgerne synes, at landene skal fordele det økonomiske ansvar, og om vi kan få nye ideer til alternativ finansiering, siger miljøminister Ida Auken.

Borgermøderne finder blandt andet sted i Japan, Vietnam, Sydafrika, Tyskland og USA, og de 34 møder i 25 lande holdes stort set simultant inden for samme døgn kloden rundt. Afstemningerne begynder i Filippinerne og slutter i staten Arizona i USA.

Læs mere om borgertopmøder på hjemmesiden
Verden stemmer efter dansk model
Møderne afvikles efter en dansk dialogmodel udviklet af Teknologirådet, der er koordinator for projektet, som skal inddrage befolkningen i politiske beslutningsprocesser. Under møderne vil deltagerne se film, debattere i grupper og holde afstemninger.

- Teknologirådet er et center for samarbejdende demokrati, og World Wide Views on Biodiversity er et godt eksempel på, hvordan de metoder, vi har udviklet til politiske debat og dialog, også er efterspurgt i global sammenhæng, siger direktør i Teknologirådet Lars Klüver.

Deltagere verden over modtager nøjagtig samme informationsmateriale om biodiversitet på forhånd. På møderne skal de blandt andet diskutere bevaring af koralrev, bæredygtig landbrugsdrift og beskyttelse af biodiversitet i udviklingslandene.

”World Wide Views on Biodiversity” er et internationalt projekt, som i Danmark er blevet til i et samarbejde mellem Teknologirådet, Miljøministeriet og FN’s biodiversitetssekretariat. Projektet er støttet af Miljøministeriet, VILLUMFONDEN og Japan Biodiversity Fund.

Følg med i resultaterne af afstemningerne på www.biodiversity.wwviews.org . Der vil man også kunne læse et debathæfte og se de fire film, som deltagerne skal tage stilling til under møderne.

Se og hør miljøminister Ida Aukens reaktioner efter borgertopmødet i Odense i januar 2011.

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Signe Vestergaard, Miljøministeriet, tlf.: 2250 9029, e-mail:
Pressemedarbejder Jørgen Madsen, Teknologirådet, tlf.:  3078 5168, e-mail:
Projektleder Søren Mark Jensen, Naturstyrelsen, tlf.: 3063 3254, e-mail: