Afstemninger om biodiversitet nød stor opbakning

17-09-2012

Danskere er parate til at betale for at beskytte biodiversitet i udviklingslande.

Lørdag 15. september mødte mere end 3.000 mennesker op på lokaliteter rundt omkring i verden for at diskutere de globale biodiversitetsudfordringer og løsninger.


Topmøder. Tab af biodiversitet angår hele verdens befolkning. I lørdags stemte 100 danskere i Naturstyrelsen i København. Foto: Teknologirådet.

Hvem skal betale for at redde den biologiske mangfoldighed på Jorden? Det spørgsmål og mange flere blev diskuteret i København i weekenden til borgermødet ”World Wide Views on Biodiversity”.

Borgermøderne fandt sted i i alt 25 lande såsom Kina, USA, Indien, Maldiverne, Tyskland og altså i Naturstyrelsen på Haraldsgade i København.

Der deltog 100 repræsentativt udvalgte borgere ved de enkelte møder, og i nogle af de store lande som Indien og USA blev der afholdt møder i flere storbyer.

Afstemningen i Haraldsgade
Afstemningerne i Danmark viste, at 88,12 procent af deltagerne var bekymrede for tabet af biodiversitet.

59,4 procent gik ind for tanken om, at vi skal spise flere planter end kød, mens 12,87 procent hellere så, at naturområder blev omlagt til landbrugsjord.

Ansvaret for beskyttelse af biodiversitet i udviklingslandene mente 62,37 procent af deltagerne, at i-landene skulle bære hovedansvaret for - dog med hjælp fra udviklingslandene. Her var 23,76 procent parate til at lægge udgifterne over på kommercielle firmaer og forbrugerne.

Resultaterne af borgenes afstemninger kan ses på hjemmesiden http://biodiversity.wwviews.org/ , hvor man kan aflæse borgernes kendskab til biodiversitet, deres prioriteter og holdninger og sammenligne mellem de forskellige lande og regioner.

På hjemmesiden kan man også finde informationsmateriale, film og de spørgsmål, de 3000 borgere arbejdede med i lørdags.


Indisk debat. Også i Indien blev der diskuteret, hvordan det økonomiske ansvar for Jorden skal fordeles. Foto: World Wide Views on Biodiversity

Borgersvar skal hjælpe politikere
Svarene fra borgermøderne vil nu blive analyseret og fremlagt for politikere, så de bedre kan forstå, hvordan befolkningerne ser på de globale udfordringer med biodiversiteten.

Afstemningerne i Danmark viste, at hele 84,16 procent af deltagerne er overbeviste om, at resultaterne vil hjælpe politikeren i deres fortsatte arbejde, mens kun 8,91 procent af deltagerne mente, at resultaterne ikke vil have nogen effekt.  6, 93 procent var hverken for eller imod.

Resultaterne fremlægges til den næste biodiversitets-COP, som finder sted i Indien i oktober. Her vil miljøminister Ida Auken præsentere resultaterne fra borgertopmøderne for sine internationale kolleger, før de slår de sidste søm i på COP'en.

Projektet er initieret af Danmark. Det styres af Biodiversitetskonventionens Sekretariat og Naturstyrelsen og udføres af Teknologirådet. Udover Miljøministeriet støtter også den japanske regering og VILLUMFONDEN projektet.


Kinshasa. I DR Congo var et repræsentativt udsnit af befolkningen også mødt op for at stemme. Foto: World Wide Views on Biodiversity