Der er fortsat iltsvind ved flere danske kyster

28-09-2012

Iltsvindsrapporten for september viser, at der stadig er iltsvind i det sydlige Lillebælt og Det Sydfynske Øhav.

Naturstyrelsen og DCE (Aarhus Universitet) har netop offentliggjort iltsvindsrapporten for september måned.


Iltsvind. Naturstyrelsen overvåger løbende iltsvindssituationen i danske farvande. Foto: Naturstyrelsen.

Den nye iltsvindsrapport beretter om intensivt iltsvind, udslip af svovlbrinte og fiskedød i større sønderjyske fjorde, sydlige Lillebælt og Det Sydfynske Øhav.

Fiskedøden kan skyldes, at fralandsvind den seneste tid har presset det iltholdige overfladevand ud, og det har forårsaget en strøm i den modsatte retning af iltfattigt vand.

- Vi har også tidligere på måneden set, at iltsvindet har været markant i Aabenraa Fjord og farvandet ved Ærø. Når der er kraftigt blæsevejr med fralandsvind, så vil det forværre iltsvindet i lukkede områder, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen i Odense.

Her finder du iltsvindsrapporten for september måned

Indre danske farvande går fri
Iltsvindet i de øvrige indre danske farvande er derimod af beskedent omfang.

Og der er ikke tegn på, at fisk, hummere og andre vandlevende dyr i Kattegat og Østersøen lider af iltsvind.

Det forventes, at den senere tids kraftige blæst har medvirket til at forbedre iltforholdene i de fynske og sønderjyske kystvande.

Det er Naturstyrelsen i øjeblikket ved at undersøge.
Læs artikel: Iltsvind dræber fisk i Aabenraa Fjord og ved Ærø