Laksen gyder som en vild i Hjortvad Å

20-09-2012

Årtiers arbejde med udsætning af lakseyngel i danske vandløb viser sig nu at være en stor succes. Der er nu skabt en naturlig laksebestand i vestjyske Hjortvad Å.

Årtiers arbejde med udsætning af laks i danske vandløb giver nu pote.  Der er skabt en naturlig laksebestand, som vender tilbage år efter år for at gyde i Hjortvad Å ved Ribe.


Gydehjælp. Store maskiner har lagt 10.000 tons småsten ud til gydebanker for laksen. Foto: Naturstyrelsen.

For første gang er der nu så mange laksefisk i en dansk å, at det ikke længere er nødvendigt at udsætte opdrættede laksesmåfisk.

Det gælder blandt andet i Hjortvad Å ved Ribe, hvor tætheden af den såkaldte naturlige fiskeyngel nu er så stor, at Dansk Center for Vildlaks stopper med at udsætte opdrættet yngel af den vestjyske laks.

- Det er et utroligt godt resultat. Vi har arbejdet med udsætning af laks i mange, mange år, og selvom vi har set gode resultater af vores naturgenopretning i diverse å-systemer, så er det først nu, at vi kan konstatere, at et vandløb kan understøtte en helt igennem naturlig bestand af vores vestjyske laks, siger biolog og projektleder i Naturstyrelsen, Jan Steinbring Jensen.

Laks med egen forvaltningsplan
Efter flere års indsats med udsætning af laks fik Danmark sin første forvaltningsplan for laks i 2004.

Den slog fast, at man ønsker naturligt hjemmehørende laks i Danmark, og planen dannede grundlag for genopretningsprojekter i ni forskellige åsystemer til i alt 10 millioner kroner.

De seneste år har det været nødvendigt at udsætte opdrættet og mærket yngel, men netop nu er der konstateret så meget naturligt yngel, at bestanden er selvbærende.

Så imens kendte vandløb som Skjern Å og Gudenåen stadig har behov for udsætning af ny yngel hvert år, løber Hjortvad Å nu med den første naturlige laksebestand i Danmark.

Læs forvaltningplanen for laksen (pdf)

Småsten for millioner
Naturstyrelsen har gennem de seneste fem år brugt 2,5 millioner kroner på at genoprette naturtilstanden i Hjortvad Å.

Det har man blandt andet gjort ved at lægge 10.000 tons småsten ud som gydebanker 12 forskellige steder i Hjortvad Å.

Samtidig er der fjernet en række spærringer, som gjorde det vanskeligt for laksene at vandre tilbage i åerne, når de skulle gyde.

Læs mere om laks på Naturstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger:
Biolog Jan Steinbring Jensen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 3618, e-mail: