Zoner ændrer ikke adgang til naturen

28-09-2012

Nye zoner i naturen skal sikre en rig natur og et godt friluftsliv, hvor alle kan nyde naturen.

Naturstyrelsens udkast til Zonering for Friluftsliv har netop været i otte ugers høring. I perioden kunne foreninger, organisationer og andre kommentere planen.


Friluftszoner. Naturen kan bruges til mange formål. I fremtiden kan zoner hjælpe med til at vise, hvor man skal gøre en særlig indsats for at udbygge faciliteter og understøtte aktiviteter i naturen. Foto: Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen har modtaget i alt 22 høringssvar fra privatpersoner, interesseorganisationer og andre offentlige myndigheder og institutioner. Der er indsendt både kritiske og positive høringssvar.

- Vi investerer i dag langt flere penge i faciliteter i skovene, end vi gjorde tidligere, men vi ser ofte, at nogle faciliteter bliver brugt af mange, mens andre dårligt bliver brugt. Med zonering kan vi blive bedre til at lave rigtig gode og velholdte faciliteter der, hvor der er brug for dem, siger skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen i Himmerland.

Han forklarer, at der er vidt forskellige krav til, hvad skoven skal kunne, og hvordan vi ønsker at bruge den, og med Naturstyrelsens udkast til Zonering for Friluftsliv vil der være en mere ensartet metode til at inddele skovens arealer på.

På den måde kan man sikre en rig natur og et godt friluftsliv, hvor alle kan nyde oplevelser i det fri.

Læs artikel: Naturen får stille- og friluftszoner

Høringssvar bliver behandlet
Naturstyrelsen vil nu behandle høringssvarene, og derefter vil de overvejelser indgå i den videre dialog om udkastet til Zonering for Friluftsliv.

Flere høringssvar udtrykker bekymring for, om der vil blive tale om en ændring af det eksisterende generelle regelsæt for adgang til Naturstyrelsens arealer. Det afkræfter skovrider Bendt Egede Andersen:

- Der vil ikke blive ændret på det eksisterende regelsæt for adgang til Naturstyrelsens arealer. Den misforståelse vil jeg gerne rette. Vores ønske er, at så mange som muligt får mulighed for at dyrke deres aktiviteter i naturen, så alle kan få gode oplevelser, hvad enten man cykler, løber, rider eller går en stille tur, siger skovrideren fra Naturstyrelsen i Himmerland.

Udkast til Zonering for Friluftsliv har været i høring fra 20. juli 2012 til 21. september 2012.

Se høringen på hjemmesiden

Yderligere oplysninger:
Skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen i Himmerland, tlf.: 7254 3907, e-mail: