Nye bynære skove er på vej i Thy

27-09-2012

Efter halvandet års søgen og forhandlinger har Naturstyrelsen nu sikret sig de første arealer, hvor staten vil rejse bynær skov i Thy.

Efter halvandet års søgen og forhandlinger har Naturstyrelsen nu sikret sig de første arealer, hvor staten vil rejse bynær skov i Thy.


Naturskønt. Den nye skov ved Thisted kommer til at  ligge helt ud til Limfjorden og klos op af Thisted. Foto: Christian Faber.

I alt vil Naturstyrelsen rejse 100 hektar bynær skov i Thy, og de to arealer udgør i alt små 30 hektar.

Skovrejsningen er en del af aftalen om vindmølletestcenteret i Østerild, hvor der i alt skal rejses 393 hektar skov i stedet for de 245 hektar plantage, som Naturstyrelsen har fældet for at skabe plads til testcenteret.

De første aftaler om bynær skov i Thy falder sammen med, at testcenteret åbner officielt med en folkefest 6. oktober.

Stor interesse for skovrejsning
Det ene areal ligger klos op af Thisted og lige ned til Limfjorden. Ejendommen på 8.2 hektar ligger lige ved Eshøj Plantage og har store landskabelige værdier samtidig med, at den ligger så tæt på Thisted, at byens borgere har let adgang til den nye skov.

Ejendommen ligger i et af de områder, hvor der er særlig interesse i at rejse skov.

Det andet område ligger lige nord for Nørhå og direkte op til den statsejede Stenbjerg Klitplantage og dermed Nationalpark Thy. Ejendommen dækker i alt 20 hektar hvoraf 18 hektar er landbrugsjord, som nu skal omdannes til skov.

Læs: Første ny natur i Østerild

Mark bliver til skov
Skovrider hos Naturstyrelsen i Thy, Ditte Svendsen er meget tilfreds med de to områder, som nu vil gå fra mark til skov.

- Det har været en spændende opgave at få gang i den bynære skovrejsning i Thy. Vi vil meget gerne have nogle områder, hvor der er stor værdi og tilgængelighed for publikum, og hvor vi samtidig kan få økonomien til at hænge sammen. Det er lykkedes med de første hektar nu, og vi er meget glade for disse områder og det postive samarbejde med lodsejerne , siger skovrider Ditte Svendsen.

Hun mangler stadig at finde 70 hektar til skovrejsning i Thy, men de skal nok komme, mener hun.

- Det svære er altid at komme i gang. Nu har vi taget hul på de første handler, og vi holder selvfølgelig øjne og ører åbne, så vi kan sikre de næste. Snart gælder det om at få indrettet de nye skove så godt som muligt i samarbejde med kommunen og vores brugere , siger Ditte Svendsen, Naturstyrelsen.

Læs mere om nationalt testcenter for vindmøller på hjemmesiden