Store muligheder for De 5 Hald’er

07-09-2012

Der er rige muligheder for at udvikle De 5 Hald’er ved Viborg til en stor turistattraktion, med moderne formidling og ny tilgængelighed til fortidsminderne.

Samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Viborg Kommune kan gøre fortidsminde til stor turistattraktion.


5 generationer. Et af Danmarks mest opsigtsvækkende historiske bygningsværker, De 5 Hald'er, står over for en forandring.

Der er rige muligheder for at udvikle De 5 Hald’er ved Viborg til en stor turistattraktion, med moderne formidling og ny tilgængelighed til fortidsminderne.

Det konkluderer Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Viborg Kommune, der i samarbejde har analyseret De 5 Hald’er i forhold til de meget restriktive fredninger og bindinger, der er i området. Resultatet er et udkast til en rammeplan for området, der lægges offentligt frem i dag.

De 5 Hald´er ved Viborg er et af de mest opsigtsvækkende historiske steder i Danmark. I næsten tusind år har der ligget et herresæde ved Hald Sø.

Store krav til beskyttelse
I alt fem generationer af borge og herregårde, som fortæller Danmarks historie fra middelalderen til i dag. De er monumenter over en række tidsaldre og omdrejningspunkter for historien, der ligger inden for gåafstand fra hinanden og midt i noget af Danmarks smukkeste natur.

Men store krav til beskyttelsen af fortidsminderne og naturen har gjort det vanskeligt at vise historien om De 5 Hald’er. Man kan ikke uden videre fjerne bevoksninger, shine bygningsdele op eller placere publikumsfaciliteter, hvor det lige er mest praktisk.

For området er omfattet af en lang række beskyttelsesbestemmelser, herunder fredning, fortidsmindebeskyttelse, Natura 2000 status og beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens § 3, ligesom dele af arealet er fredskov.

Samarbejde baner vejen
Det usædvanlige samarbejde mellem staten og Viborg Kommune afslører imidlertid, at området kan gennemgå store forandringer til glæde for historieformidlingen uden, at det krænker naturen eller de historiske værdier.

Blandt de idéer, som kan realiseres inden for reglerne, er rekonstruktion af portbygning og vindebro ved den 3. Hald fra1500-tallet, rydning omkring de tre ældste voldsteder og udsigtsrydninger mellem voldstederne.

Samtidig viser rammeplanen, at der kan skabes et tilstrækkeligt antal parkeringspladser til at servicere en større attraktion.

Det er meningen, at rammeplanen nu skal diskuteres med interessenter og offentligheden sådan, at både nye idéer og synspunkter og rettelser til det allerede skrevne kan indarbejdes i planen. Der er således planlagt borgermøde om rammeplanen den 18. september 2012 kl. 19.00-22.00 i Multisalen på Viborg Rådhus.

Læs mere om De 5 Hald'er

Yderligere oplysninger:
Skovfoged Steen Bonne Rasmussen, Naturstyrelsen, tlf. 24 69 38 40, e-mail
Specialkonsulent Jørgen Frandsen, Kulturstyrelsen, tlf. 33 74 51 27, e-mail
Planchef Karl Johan Legaard Jensen, Viborg Kommune, tlf. 87 87 55 50, e-mail