Konference om landbrug og landskab var en succes

25-09-2012

Naturstyrelsen inviterede mandag nøglespillere i kommunal planlægning til konference.

Store landbrugsbygninger og biogasanlæg skal tænkes ind i kommuneplanlægningen. På den måde kan landbrugsdrift og landskab gå hånd i hånd.


Landbrugsliv. Kommuneplanlægningen skal fremover tage højde for, hvor i landskabet der kan bygges store landbrugsbygninger og fælles biogasanlæg. Foto: Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen samlede i mandags en lang række borgmestre, politikere og kommunale planlæggere for at sætte fokus på fremtidens landbrug, og hvordan man kan tænke landbrugserhvervets udviklingsmuligheder ind i landskabet i kommuneplanerne.

Det skete på Naturstyrelsen visionskonference på Holckenhavn Slot ved Nyborg mandag 24. september.

I dag udnyttes 62 procent af det danske landareal til landbrug, og derfor er det vigtigt, at der i fremtiden tages højde for placeringen af store landbrugsbygninger, så der tages hensyn til naturen og landskabet.

- I 2013 skal kommunerne revidere deres kommuneplaner, og for første gang skal kommunerne pege på områder til store husdyrbrug og fælles biogasanlæg. Det kræver, at kommunerne sætter en række nye mål og visioner for, hvordan udviklingen af det åbne land skal ske, siger kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup, Naturstyrelsen og fortsætter:

- Det vil Naturstyrelsen gerne hjælpe med til, og derfor samlede vi forleden nogle af nøglespillerne på området, så vi kunne diskutere og dele viden og erfaringer.

Mere end 100 deltagere var med på visionskonferencen, hvor der var indlæg fra både Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer, Københavns Universitet, kommuner og Naturstyrelsen.

Læs mere om landbruget og landskabet i kommuneplanlægningen på hjemmesiden

Tre eksempelkommuner viser vejen
Esbjerg, Skive og Faaborg-Midtfyn kommuner deltager alle i et udviklingsprojekt, der har fokus på netop placeringen af biogasanlæg og store landbrugsbygninger i det åbne land.

På konferencen fortalte kommunerne om deres erfaringer på området.

Kommunerne havde blandt andet haft gode erfaringer med at have en tidlig dialog med landbrugserhvervet. De var også klar med de første analyser af, hvor den gode landbrugsjord er, hvor husdyrgødningen i kommunerne er, og hvilke landskabshensyn, som skal varetages, når nye store landbrugsbygninger skal placeres.

- Når kommunalbestyrelserne udarbejder kommuneplanerne, er det en fordel, hvis landbruget indgår i den samlede afvejning af interesserne i det åbne land. På den måde kan man gøre det klart, hvor landbrugserhvervets udviklingsmuligheder er, og man kan bedre undgå konflikter mellem landbrugserhvervet og naboer. Samtidig kan man sikre, at bygninger, landskab og naturen spiller sammen på den bedst tænkelige måde, siger kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup, Naturstyrelsen.

Læs mere om udviklingsprojektet og de tre eksempelkommuner
I 2011 blev planloven ændret, så kommunerne fremover skal revidere deres kommuneplaner, så de tager højde for store husdyrbrug og biogasanlæg.