Dansk bæverbestand er tidoblet

17-04-2013

På bare 14 år er bestanden af vildt levende bævere i Danmark vokset til 185 individer.

På bare 14 år er bestanden af vildt levende bævere i Danmark vokset til det tidobbelte.


Trivsel. Bæverne har det efter alt at dømme pragtfuldt i Danmark. Foto: NST

Bæverne stortrives i den danske natur. Siden 18 bævere blev sat ud i Klosterheden ved Lemvig i 1999, er bestanden nu vokset til det tidobbelte.

Det viser den seneste optælling af bævere, som resulterede i et skøn på cirka 185 individer i Vestjylland. Alene i 2012 er der registreret 20 nye bæverunger, hvilket er det største antal siden genudsætningen af det store pattedyr.

- Det er fantastisk at se, hvor godt det går for bæverne. De var udryddet i Danmark, men vi kan nu se, at naturen sagtens kan understøtte en bæverbestand igen, og det skal vi da glædes over. Bæveren er en lille entreprenør, der med sine dæmninger skaber mere våd natur, som indeholder en masse andre dyre- og plantearter. Så det er ikke kun bæveren, som trives. Det gør en række andre arter også, siger skovrider i Naturstyrelsen, Thomas Borup Svendsen, der samtidig kan konstatere, at bæverne er ved at udvandre til andre dele af Jylland.

Først blev den set i Holme Å i Sydjylland, og senest har en bæver taget turen til Vedsø ved Viborg. Det er 80 kilometer fra Klosterheden.

Flere vil tælle bævere
Naturstyrelsen foretager årligt en opgørelse over bæverbestanden i Vestjylland i samarbejde med eksperter fra Aarhus Universitet (DCE).

Bævertællingen blev foretaget i dagene 9-11. april 2013 med bistand fra et rekord-stort antal frivillige tællere. 85 personer fra hele landet, herunder 25 studerende fra 3 universiteter og et enkelt seminarium deltog i optællingen.

- Bæveroptællingen er ved at blive en større event, hvor der både kommer fagfolk og naboer til Klosterheden. Det er en god måde at lade de professionelle naturfolk komme i dialog med lodsejerne, der fra tid til anden også må lægge ryg til de besværligheder, der altid kan opstå, når man har vilde bævere i baghaven , siger skovrider Thomas Borup Svendsen.

Yderligere oplysninger:
Skovrider Thomas Borup Svendsen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 3668, mobil: 2320 8858, e-mail:
Biolog Henning Fjord Aaser, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 3669, e-mail: