Den hornede eghjort vender tilbage

11-04-2013

Naturstyrelsen har udpeget de eksperter, der skal bringe eghjorten tilbage til Danmark.


Naturstyrelsen har udpeget den række af eksperter, der skal bringe kæmpebillen eghjorten tilbage til Danmark.  De første billelarver kommer til landet til Sankt Hans.

Europamester . Eghjorten er Europas største bille. Foto: Didier Descouens, Wikimedia.

Find 15 voksne eghjortebiller og 250 eghjorte-larver og bring dem levende til Danmark.

Sådan lyder den opgave, Naturstyrelsen har hyret firmaet Amphi Consult til at løse. Målet er at få den op til 10 centimeter lange bille tilbage til den danske natur, hvor den ikke har rumsteret siden 1950’erne.

- Det er lidt af en specialoperation, vi har gang i. Det er kun ganske få eksperter i Europa, der har den nødvendige viden til at finde og håndtere billerne og ikke mindst kende de sjældne larver blandt de mange andre larver, man kan finde i jorden. Derfor er vi meget tilfredse med, at det lykkedes at få kontrakten i hus, siger specialkonsulent Hans Erik Svart, Naturstyrelsen.

Efter planen skal eghjortene indsamles i et eller flere af vore nabolande, hvor eghjorten mange steder findes i stort antal, så de voksne biller og larverne kan indsamles uden, at det påvirker den bestanden.

Det er de lokale myndigheder, der skal give tilladelse til indsamlingen.

De danske skove er klar
Naturstyrelsen er allerede i fuld gang med at gøre klar til eghjorten i nogle af de egnede områder, hvor der er mange gamle træer.

Eghjortelarverne bliver efter planen sat ud omkring Sankt Hans. De mange larver bliver lagt ned i jorden, hvor de kan æde løs af døde egestubbe, der er blevet gravet ned til formålet.

Larverne lever derefter de næste cirka fem år i jorden, hvorefter de forpupper sig. Først som færdige, voksne biller kommer de op til jordoverfladen, hvor de lever blot en måneds tid. I den korte tid skal de nå at parre sig og lægge æg for at føre arten videre.

- Eghjorten kan måske nok virke lidt overvældende for nogle, fordi vi ikke er vant til at se store biller flyve frit rundt i Danmark. Billen er dog helt ufarlig. Den er planteæder og lever af plantesaft, og det store gevir bruges kun til at slås med andre biller i parringstiden, fortæller Hans Erik Svart.
Eghjorten udbreder sig kun langsomt omkring. Naturstyrelsen forventer derfor også, at selvom udsætningen falder godt ud, og eghjortene overlever, vil den de første mange år være et sjældent syn, som man kun vil kunne møde nogle få hundrede meter fra, hvor de bliver sat ud.

Bille formerer sig i fangenskab
Udsætningen af de voksne biller i Danmark sker lige før, billerne normalt lægger æg. De indsamlede han- og hunbiller vil blive holdt i fangenskab et stykke tid, så forskerne kan sikre sig, at parringen finder sted.

Eghjortene vil blive sat ud i volierer på egnede æglægningssteder for at sikre, at de ikke ender som godbidder for for eksempel krager, råger og skader.

Efter udsætningen finder hunnen frem til de bedste steder at lægge æg - og så dør hun - helt i overensstemmelse med eghjortens livscyklus.

Eghjorten har navn efter efter hanbillens gevirlignende kindbakker. Allerede i 1873 forsvandt den store bille fra Sjælland, og de sidste eghjorte forsvandt fra Æbelø nord for Fyn i 1950’erne. Årsagen til at billen forsvandt fra Danmark kan være, at der blev mindre og mindre dødt ved i skovene.

Firmaet Amphi Consult har vundet opgaven med at indfange og opformere eghjorten efter, at Naturstyrelsen har haft opgaven i internationalt udbud.

Læs mere om eghjorten i Miljøstyrelsens artsleksikon