Get moving – så kan du lære det

12-04-2013
Sundhedsstyrelsens kampagne om fysisk aktivitet ”Get moving” bliver gennemført igen i foråret 2013 i uge 16 til 18 med sloganet ”Get moving – så kan du lære det”.
I den anledning har Naturstyrelsen, Vestjylland renoveret Naturfitnessruten, der starter ved P-pladsen ca. 300 m vest for Naturskolen, Kjærgaardsmøllevej 5, 7600 Struer.
Se link til orienteringstavlen der er opsat på startstedet.

KAMPAGNENS FORMÅL

Kampagnens hovedformål er at bidrage til at gøre flere børn og unge (11 til 15-årige) fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen og at udbrede kendskabet til Sundhedsstyrelsens anbefaling for fysisk aktivitet.

KAMPAGNEELEMENTER

Kampagnen består af flere elementer

Læs mere om undervisningsmaterialet til faget idræt på