Ny næring til hovedstadens grønne fingre

19-04-2013

Den nye Fingerplan lægger op til et grønnere hovedstadsområde.

Den nye Fingerplan lægger op til et grønnere hovedstadsområde. Fingerplanen er en ramme for den kommunale planlægning og beskytter blandt andet de grønne områder ved byerne mod byudvikling og store tekniske anlæg.


Grøn ramme. Forslaget til Fingerplan 2013 indeholder en ny grøn kile ved Roskilde. Illustration fra rapporten.

Grønne kiler med åbne områder, parker og natur langs de tæt bebyggede byområder i hovedstadsområdet skal forlænges på hele strækningen fra Storkøbenhavn mod Køge og Roskilde.

Det kan man læse i Forslag til Fingerplan 2013, som Naturstyrelsen sender i offentlig høring i dag og frem til 14. juni.

- De grønne områder, som vi også kalder kiler, er ikke fulgt rigtig med væksten i byområderne.  Derfor er der nogle steder brug for, at vi udvider dem. Mulighederne for friluftsliv i grønne omgivelser tæt på byområderne skal styrkes, siger fuldmægtig Annette Klysner, Naturstyrelsen.

Det er op til de berørte kommuner sammen med Naturstyrelsen at fastlægge den endelige afgrænsning af de nye forlængelser af de grønne kiler. Det sker i forbindelse med de kommuneplaner, der skal være færdige i 2017.

Regnvand kan gøre nytte
De grønne kiler gør ikke kun gavn ved, at man kan løbe og gå ture i skønne omgivelser. Fingerplanforslaget præciserer at de kan bruges i klimatilpasningen.

Grønne kiler kan også fungere som områder, der modtager regnvand fra den tætte by, så vandet kan sive ned i jorden, i stedet for at lave oversvømmelser.

- Hvis regnvand fra byen ledes til søer eller moser, kan regnvandet oven i købet have en gavnlig effekt for naturen og styrke mulighederne for friluftslivet. Det er også muligt at bruge lavninger i parker eller for eksempel fodboldbaner til nedsivning af regnvand, siger Annette Klysner.

Fingerplan 2013 indeholder også forslag til nye lokaliseringsmuligheder for transporterhverv, rammer for udbygning af regionshospitalerne og byudviklingsmuligheder ved hovedfærdselsåren, Ring 3 og den muligt kommende letbane..

Fingerplanen lægger op til samarbejdsprojekter mellem Naturstyrelsen og kommunerne om byudvikling langs Ring 3 og om udvidelse af den grønne kile mod Køge og Roskilde.

Fingerplan 2013 er en revideret udgave af Fingerplan 2007.

Læs mere om forslaget til Fingerplan 2013.