Planen er klar for Odenses nye kæmpeskov

17-04-2013

Stregerne er tegnet til ny kæmpeskov ved Elmelund på 360 hektar. Planen i høring til 11. juni.

Odenseanerne kan nu se planerne for deres nye kæmpeskov i Elmelund, der skaber friluftsliv samtidig med, at grundvandet bliver beskyttet.


Friluftsliv. Med Elmelund Skov får odenseanerne helt nye muligheder for at komme i det grønne. Foto: NST og Odense Kommune

Planen for Odenses nye kæmpeskov i Elmelund er klar.

Efter en lang forberedelse med inddragelse af naboer og interesseorganisationer, er stregerne tegnet til stier, parkeringspladser og lejrområder. Der er lavet beplantningsplaner og afsat plads til nye vandveje. Planen er nu i høring frem til 11. juni.

Den nye skov bliver rejst på tidligere landbrugsjord i et samarbejde mellem Odense Kommune, Naturstyrelsen og VandCenter Syd, der har indgået en samarbejdsaftale om at rejse skov i områder med særligt vigtige grundvandsressourcer

1 million træer på vej
Naturstyrelsen går i gang med at plante til efteråret og planter færdigt i løbet af foråret 2014, og over 1 million træer vil blive plantet eller sået i den nye skov.

Den nye Elmelund Skov bliver Odense kommunes største skov på i alt 360 hektar, og skoven kommer til at ligge vest for Odense omkring Elmelund landsby og helt op til Bolbro og Sanderum.
Naturen tæt på menneskerne
Formålet med Elmelund Skov er at skabe et unikt bynært, rekreativt skov- og naturområde, der kan give mange forskellige oplevelser til borgerne samtidig med, at grundvandet under skoven beskyttes.

Grundvandet i området skal i fremtiden levere op mod 1/3 af drikkevandet til Odenses borgere.
- Vi er meget opsatte på at rejse skov, som samtidig beskytter vores grundvand. Vi er samtidig glade for, at det nu bliver muligt at tilbyde borgerne i Odense et stort, smukt skovområde, som kan give borgerne mulighed for mange forskellige former for friluftsliv. Med tiden tror jeg, at skoven vil udvikle sig til at blive mange borgeres foretrukne friluftsområde, som for eksempel Dyrehaven ved København og Marselisborgskovene ved Århus , siger skovrider i Naturstyrelsen, Søren Strandgaard.

Naturstyrelsen og Odense Kommune arbejder på at indgå en række partnerskaber med borgere og organisationer om anlæg og aktiviteter i skoven som for eksempel naturvejledning for skoler.

Se planen på Naturstyrelsens side om Elmelund Skov