Skovbruget opruster mod ulovligt træ

29-04-2013

500 skovejere og repræsentanter for virksomheder, der handler med træ, mødte op for at høre om nye regler, der skal forhindre handel med illegalt træ.

500 skovejere og repræsentanter for virksomheder, der handler med træ, mødte op for at høre om nye regler, der skal forhindre handel med illegalt træ.


Bandlyst. Ulovligt fældet rosentræ udenfor et naturreservat på Madagascar. Foto: Erik Patel.

Naturstyrelsen har sammen med Dansk Skovforening og flere træimporterende virksomheder netop afsluttet en række informationsmøder om nye regler for handel med træ.

Reglerne betyder, at virksomheder der køber træ, fremover skal sikre sig, at træet er lovligt produceret. Det kan man blandt andet gøre ved at undersøge, om træet kommer fra truede træarter eller fredede områder.

En anden vigtig konsekvens af de nye regler er, at ulovligt træ fremover kan konfiskeres. Før i tiden kunne ulovligt træ sælges videre når først, det var handlet, og for eksempel var kommet ind i Danmark.


Q&A. Har salg af ulovligt træ altid været forbudt? Naturstyrelsen giver svaret i denne video fra informatinsmødet 25. april.

Fokus på danske skove
De nye regler for handel med træ gælder også danske skovejere. Her gælder det blandt andet, at man skal kunne dokumentere, at arbejdsmiljø og naturbeskyttelsesregler bliver overholdt.

- Det vil ofte være en rigtig god idé, at forsyne entreprenører eller andre, der arbejder i skoven, med kort, der viser skovmoser, Natura 2000-områder og anden sårbar natur. Så man ikke ved en fejl kommer til at overtræde nogle regler, mens man henter træ ud af skoven, siger fuldmægtig Niels Bølling, Naturstyrelsen.

Hvis skovejerne vælger at lade sig certificere efter FSC- eller PEFC-ordningen, vil de også få et væsentligt bidrag til at sikre, at deres skovdrift lever op til reglerne.

Danmark er et af de første EU lande der omsætter EU´s nye forordninger til regulering af handel med træ og træprodukter til danske regler.

Læs mere om ulovlig tømmerhugst og de nye regler for handel med træ på Naturstyrelsens hjemmeside

Ulovligt træ er globalt problem
Ulovlig skovhugst er et globalt problem med omfattende negative økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige virkninger. De negative virkninger af den illegale hugst er blandt andet:
- at landene ikke har kontrol med fældning af skovene og går glip af indtægter fra skovhugsten
- at levevilkår for lokalbefolkningen og levesteder for dyr og planter bliver ødelagt
- at der det øvrige skovbrug udsættes for unfair konkurrence.