Dansk naturprojekt får topplacering af EU

18-04-2013

EU's LIFE-fond har kåret Danmark til at være blandt de bedste i EU til at pleje naturen.

EU har kåret Danmark til at være blandt de bedste til at pleje naturen.


Vandtrængende. Naturen tørster efter vand i mange drænede moseområder. Foto: Naturstyrelsen.

Naturstyrelsens genskabelse af sjældne højmoser har opnået en fjerdeplads i konkurrencen om at blive det bedste europæiske naturprojekt.

Konkurrencen stod mellem i alt 21 projekter, der alle havde fået støtte fra EU's LIFE fond.

Det danske højmoseprojekt har banet vejen for, at højmoserne vil vokse med næsten 400 hektar, fordi der ledes vand til moseområder, der tidligere var tørlagt.

I alt 275 hektar højmose er blevet ryddet for buske og træer, der truede med at kvæle mange af højmosens særlige planter og dyr.

Lægger man det hele sammen, er der tale om en forbedring af naturen på et areal af samme størrelse som Sjællands største højmose, Holmegårds Mose.

Læs mere om højmoseprojektet

Naturpleje på nye måder
EU fremhæver i deres beskrivelse af projektet, at man ud over at pleje og genskabe natur også har testet og udviklet nye redskaber.

I Rold Skov ved St. Økssø har man for første gang genskabt større områder med højmose, der har været fuldstændigt tilplantet med granskov i over 50 år.

Der har man fundet ud af, at pistemaskiner kan bruges til rydning i højmoser, selvom de er udviklet til skiområder i bjergene.

Man har også afprøvet metoder til at genskabe højmoser ved at flytte levende mosser til døde områder af højmoserne. En metode, der oprindeligt er udviklet i Canada.

Flere af de metoder, der blev afprøvet, er i dag i brug andre steder i landet, hvor man plejer moser.

Højmoseprojektet fandt sted i perioden fra 2005 til 2011 i syv forskellige moseområder i Jylland og på Fyn.

Læs om højmoser på Naturtyrelsens hjemmeside

Fakta om m oser i tilbagegang
I oldtiden var 25 procent af Danmark dækket af moser. I dag er tallet nede på 2-3 procent. Store områder er blevet drænet  og efterfølgende udtørret og brugt til landbrugsjord. Andre steder har man gravet tørven op af moserne for at bruge det til opvarmning af boliger eller i planteskoler solgt som spagnum.
Læs rapport om restaurering af højmoser (pdf)