Frivillige går til kamp mod besværlig plante

14-08-2013

I Naturpark Amager ved København trækkes planten gyldenris i dag op i stort tal for give plads til sjældne orkidéer.

Bevæbnet med handsker og skovle blæser 50-100 frivillige til kamp mod gyldenris. Den kønne, men skadelige plante skal bremses i sin fremmarch i Naturpark Amager.


Hiv ohøj. Gyldenris i hundredvis bliver revet op med rødder. Foto: Naturstyrelsen.

Opgaven er i bund og grund enkel.

Der skal hives så mange gyldenris op af jorden som muligt, når de frivillige den 14. august tager handsken på. For den invasive plante hører ikke hjemme i den danske natur, hvor den breder sig og udkonkurrerer de oprindelige danske planter.

Derfor sagde Naturstyrelsen ja tak, da virksomheden Dell tilbød, at firmaets ansatte for en dag kunne rejse sig fra kontorstolene i Ørestaden ved København og i stedet arbejde frivilligt i den nærliggende Naturpark Amager.

-Det var helt oplagt, at de frivillige kastede sig over netop gyldenris. Planten breder sig og kan vokse sig til et stort problem for de sjældne planter som orkideen majgøgeurt, men også forandre orkideer i området. Derfor er det godt, at gyldenrisen nu får modstand fra de frivillige, siger naturvejleder Jes Aagaard fra Naturstyrelsen i Hovedstaden.

De frivillige vil koncentrere sig om de områder, hvor gyldenris laver nye kolonier, men endnu ikke for alvor er blevet talrig. På den måde kan man forhindre, at gyldenris spreder sig.

Der hvor gyldenris står meget tæt i større områder, og hvor frivilliges arbejdskraft ikke rækker, slår Naturstyrelsen området med maskiner.

Læs mere om, hvordan man bliver frivillig i naturen.

Frivillige er altid velkomne
Netop nu er tidspunktet godt til at bekæmpe gyldenris, fordi planten har vokset sig stærk nok til, at stilken ikke knækker, når man trækker i den. Og blomsten har endnu ikke smidt sine frø.

Inden arbejdet går i gang, giver Naturstyrelsens naturvejledere en grundig vejledning om dagens opgave. De frivillige får forklaret, hvorfor gyldenris og andre såkaldte invasive plantearter er et problem i naturen, og hvordan man skal bekæmpe dem.

Hvert år får Naturstyrelsen mange henvendelser fra private og virksomheder, der gerne vil bidrage med frivilligt arbejde. Er der tale om en virksomhed, indgår det frivillige arbejde ofte som en del af virksomhedens politik om social ansvarlighed – CSR (Corporate Social Responsibility).

Miljøministeriet har en frivillighedspolitik, og målet er, at danskerne føler sig velkomne i naturen og har lyst til at tage del i det frivillige arbejde.

Gyldenris kommer oprindelig fra Canada, og er indført til Danmark som en prydplante til haver. Herfra har den forvildet sig til naturen. Planten spreder sig både med rodskud og frø.

Læs mere om gyldenris, bjørneklo, japansk boghved og andre invasive planter og dyr i Danmark.

Meld til Naturstyrelsen, hvis du ser invasive arter .