Mose får international hæder for at opsuge CO2

26-08-2013

Lille vildmose i Nordjylland er kommet i fint selskab blandt andet for sin evne til at opsuge CO2.

Højmosen Lille Vildmose i Nordjylland er det første naturområde i verden, der er blevet udpeget til internationalt beskyttet natur, fordi den kan opsuge CO2.


Mosepris. Den ikke kun smuk, den er også god til at opsuge CO2. Nu er Lille Vildmose udpeget til Ramsar-område. Foto: Colourbox og Naturstyrelsen.

For første gang i mere end 25 år har Danmark nu fået udpeget et nyt naturområde under den store naturbeskyttelseskonvension, Ramsar.
Og i modsætning til de øvrige såkaldte Ramsar-områder er det ikke alene på baggrund af antallet af antallet dyre- og plantearter. Et af landets største naturgenopretningsprojekter, Lille Vildmose, bliver beskyttet under Ramsar-konventionen for sin evne til at opsuge kulstof og dermed fjerne CO2 fra atmosfæren.

- Ingen naturområder er tidligere blevet udpeget som internationalt bevaringsværdige ud fra deres evne til at lagre CO2. Der er ingen tvivl om Lille Vildmoses store naturmæssige værdi, men jeg synes, at det er utroligt positivt, at Ramsar-konventionen nu klart signalerer, at der er grund til at beskytte klimavenlige naturtyper, siger miljøminister Ida Auken.
Lille Vildmose er en højmose, der år efter år opbygger nye lag af mos, som bliver til tørv. Denne tørv binder tonsvis af kulstof, som den får ved at optage CO2 fra luften.
Beregninger viser, at genopretningen af Lille Vildmose vil reducere udledningen af CO2 med 14.000 tons om året. Imens mosen blev nedbrudt, udledte den 5.000 tons. Den udledning fjernes nu og erstattes af mosser, som opsuger 9.000 tons CO2.

Mosen restaureres
Lille Vildmose er den største aktive højmose i Nordvesteuropa og indeholder mere end halvdelen af det fredede område med højmose i Danmark.

For at forbedre situationen i Lille Vildmose er Aage V. Jensen Natur Fond, Aalborg Kommune, og Naturstyrelsen i gang med at gennemføre et omfattende restaureringsprojekt i højmosen. Projektet til i alt 40 millioner kroner er støttet af EU gennem LIFE +.

Ramsar-konventionen blev underskrevet i 1971 og er en af verdens mest omfattende naturbeskyttelseskonventioner med underskrifter fra 167 lande - herunder USA. Formålet med konventionen er at beskytte vådområder overalt på kloden, og rygraden i konventionen er de mere end 2.100 udpegede Ramsar-områder, der er vådområder af international betydning.
Yderligere oplysninger:
Biolog Lars Dinesen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 4830 , e-mail:
Pressemedarbejder Tine Lund-Bretlau, Miljøministeriet, tlf.: 9136 5852, e-mail: