MIM-Razzia får verdenspremiere

27-08-2013

Naturstyrelsens og Miljøstyrelsens kontroller kan nu følges i bedste sendetid på TV2.

Naturstyrelsens og Miljøstyrelsens kontroller kan nu følges i bedste sendetid på TV2.

Foto: Naturstyrelsen
Action.
Det kræver både waders og en af Naturstyrelsens eksperter at finde frem til en 'Judas-mårhund'. Foto: Naturstyrelsen.

Igennem et års tid har medarbejdere fra Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen haft et kamerahold med på tur, når de har været på kontrol rundt omkring i landet.

Kameraerne føres af tv-produktionsselskabet Metronome, der i en årrække har leveret Razzia-programmer til TV2, hvor blandt andet SKAT og Fødevarestyrelsen har vist, hvordan myndighedsarbejdet foregår, når styrelser er ude i marken og operere.

Programmet giver seerne en sjælden mulighed for at se det meget varierede område, som Miljøministeriet har ansvaret for.
På pelsjagt i Vestjylland
I det første program kommer seerne med på en pelsrejsende tur gennem Vestjylland, hvor Naturstyrelsens naturvejleder og mårhundeekspert Brian Kjølhede Jensen opsporer og indfanger en mårhund ved hjælp af en såkaldt Judas-mårhund, som – udstyret med GPS-sender – afslører, hvor dens mage er.
Mårhundeindfangningen er et led i gennemførelsen af det såkaldte LIFE+ mårhundeprojekt, som blev sat i gang 1. september 2010.

Projektet er et internationalt naturprojekt, der med støtte fra EU har til formål at bekæmpe mårhunden, der er en invasiv art i både Danmark, Sverige, Norge og Finland, hvor den på sigt kan gøre stor skade på fugle- og dyrelivet.
Tip Naturstyrelsen om mårhund
I Danmark er der i løbet af projektet blevet indsamlet og aflivet omkring 400 mårhunde. Men det formodes, at der stadigvæk er en del mårhunde på frie poter.
Alle kan hjælpe med at begrænse antallet af mårhunde i Danmark ved at fortælle Naturstyrelsen om observationer eller fund af mårhund.
Så hvis man ser en mårhund eller eventuelt finder en død, påkørt mårhund, så må man meget gerne ringe til Naturstyrelsen eller Danmarks Jægerforbund, der er partner i mårhundeprojektet.
Naturstyrelsen har en særlig mårhunde-telefon. Ring eller send en sms på telefonnummer 5114 0114.

Man kan også med fordel sende en mms, en billedbesked, af det levende eller døde dyr. Så kan vildtkonsulenterne hurtigt artsbestemme dyret og afgøre, om der er tale om en mårhund.

På sporet af freon
Razzia-programmet kommer også med tilsynsførende Søren Jakobsen fra Miljøstyrelsen, Kemikalieinspektionen, på inspektion.
Synderen er her snyd og svindel med registrering af køleskabe og frysere, der sendes til udlandet, og i programmet gennemgår de en stor skibscontainer for spor af den ozonlagsødelæggende gas freon.

Endelig tager Søren Enghoff-Poulsen og Thorbjørn Koch Christoffersen fra Naturstyrelsens CITES-afdeling, der varetager Washington-konventionen og opsyn med handel med truede dyr, på inspektion på et lager på Amager.
På lageret gennemgår, registrerer og vurderer de hundredvis af effekter fra dyr for at se, om natureffekterne er i landet på lovlig vis.
Det første program i serien med Miljøministeriet i centrum bliver vist tirsdag 27. august kl. 20.50 på TV2. Ugen efter bliver det andet program sendt – samme tid, samme sted.