Naturstyrelsen kårer årets pelsjæger

16-08-2013

En gruppe frivillige har succes med at gøre livet livet surt for minkene. Det er godt for fuglelivet i naturen.

En frivillig og hans hjælpere har på et år nedlagt i alt 30 mink i Mølleådalen nord for København. Ikke for at få skindene, men for at hjælpe fuglelivet i naturen.


Ildsjæl. Hans Nilsen er manden, der  2011 indledte kampen mod minkene i Mølleådalen og nu har titlen som Sjællands bedste minkfanger. Foto: Naturstyrelsen

Blishøns, lappedykkere og ænder med reder og ællinger langs Mølleåen har uden at vide det fået livsvigtig hjælp.
Mens fuglene har ynglet har biolog Hans Nilsen, 60, og 17 andre frivillige minkjægere puslet i krattet og sat fælder op for minkene. Ikke fordi man vil have deres skind – pelsjagt er slet ikke tilladt i Danmark - men fordi minkene ellers ville gøre livet overordentligt farligt for fuglene.
Naturstyrelsen indkaldte 14. august de frivillige minkfangere fra Mølleådalen sammen med de øvrige fældefangere fra Sjælland for at udveksle erfaringer og give gode tips om minkfangst.  Samtidig kårede man Hans Nielsen som årets bedste minkfanger på Sjælland.

-De frivillige har uden tvivl en stor del af æren for, at der i år har været flere ællinger i Mølleåen, end der plejer. Det kræver erfaring og viden om minken at finde de rigtige steder at opsætte fælderne, og man skal hele tiden være klar til at rykke ud og tømme fælderne. Den indsats skal de have en stor tak for, siger skovfoged Sven Norup fra Naturstyrelsen i Hovedstaden.

Naturstyrelsen vil meget gerne have hjælp fra folk, der vil arbejde frivilligt i naturen.

Læs mere om frivillig i naturen på hjemmesiden

Svømmende dræber
De skadelige mink er særdeles gode svømmere, og de kaster sig gerne ud på lange ture i søer og åer for at jage fugle, der yngler i rørskove og på holme og øer. Denne form for angreb er vandfuglene ikke vant til, fordi danske rovdyr som ræv, ilder og skovmår yderst sjældent jager ad vandvejen.
De dræbende minkfælder bliver altid placeret på flydende platforme ude i vandet, hvor det kun er minken, der kommer.  Der bruges også fælder, der fanger minkene levende. Her får minkfangeren en sms-besked, når fælden klapper, så fælden hurtigt kan blive tømt.

Den mere intensive kamp mod minken blev indledt for et år siden.

Læs mere om minkreguleringskampagnen i forvaltningsplanen for mink

Højsæson for indfangning af mink
Minken er en såkaldt invasiv dyreart, der er uønsket i den danske natur. Mink blev 1920'erne importeret til Europa for at avle dem som pelsdyr. Undslupne dyr fra farme har etableret fritlevende bestande.

 

Læs mere om minken i Miljøstyrelsens artsleksikon

 

Læs mere invasive dyr og planter

Sensommeren er en god årstid for at fange mink, fordi minkene bevæger sig meget omkring på udkig efter nye territorier.
Rundt i hele landet er der cirka 100 frivillige. De har i år fanget i alt 132 mink. Der holdes i den kommende tid to erfaringsmøder  for minkfangerne på Fyn og i Jylland.

Minkene er i stand til at gøre et meget stort indhug i antallet af ællinger.

Læs om minkens raseren i Nordsjælland