Det sorte egern er tilbage i villahaverne

22-08-2013

Frivillige har hjulpet det sjældne sorte egern med at finde fodfæste på Nordlangeland.

Denne sommer er der kommet mindst tre unger i den nye koloni af sjældne sorte egern på Langeland. Fodring bidrager til successen og lokker egerne helt ind i byen Lohals.


Mums.
Sorte egern har været flittige gæster på de særligt indrettede foderkasser, som frivillige har sat op. Foto. Danmarks Naturfredningsforening.

De sorte egern trives i deres nye omgivelser på Langeland, hvor de blev sat ud af Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening for to år siden.

I hvert fald har de små egern haft overskud til at yngle, og de har med sikkerhed fået tre nye unger i år.

Det viser observationer fra det nordlige Langeland, hvor der i 2011 og 2012 blev udsat i alt 27 sorte egern.

- De sorte egern har klaret sig gennem en hård vinter og er lykkedes med at få unger. Det tyder rigtig godt og giver os grund til at tro, at de små, adrætte klatrere ender med at finde fodfæste på Langeland, siger forstfuldmægtig Mogens Krog fra Naturstyrelsen på Fyn.

Ud over de tre fundne unger, kan der leve flere egernunger i skjulte reder i Nordlangelands tætte skove. Det er andet år i træk, at Langelands egern yngler.

Læs mere om egern-projektet Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside

Hjælp fra frivillige
21 beboere fra Lohals på Langeland har gjort en særlig indsats for at hjælpe de sorte egern. De har hængt foderkasser op og sørget for, at egerne har haft adgang til frø og nødder.

Der blev i alt opsat 43 foderkasser på øen, hvoraf hovedparten blev sat op i private haver.

Egerne er ikke sky og kommer gerne tæt på husene, hvis der er mad og muligheder for at bygge rede. Og i hvert fald halvdelen af de sorte egern har været på besøg ved foderkasserne, lyder meldingen fra Nordlangeland.

Alle Langelands sorte egern blev indfanget omkring Faaborg på Fyn. Der findes ikke sorte egern andre steder i verden end på Fyn og Langeland.

Se, hvor foderkasserne sidder

Udryddet på Langeland
Det var formentlig en kombination af jagt og mangel på skov, der gjorde en ende på de sorte egern på Langeland, og Københavns Universitet har tidligere fastslået, at sorte egern har været uddøde på Langeland i flere hundrede år.

Naturstyrelsens grønne partnerskabsmidler og nationalparkundersøgelsen for Det Sydfynske Øhav har betalt for indfangning og udsætning af egernet og for de 43 nye egernkasser med mad, der blev sat op i vinters.

Projektet er et partnerskab mellem Danmarks Naturfredningsforening, Københavns Universitet ved Statens Naturhistoriske Museum, Aarhus Universitet samt Naturstyrelsen på Fyn.

Læs artikel: Det sorte egern vender tilbage