Vadehavet til eksamen hos UNESCO

19-08-2013

Den danske del af Vadehavet er til eksamen, når UNESCO mandag sender eksperter til Danmark for at vurdere, om området kan bliver optaget som en del af verdensarven.

Den danske del af Vadehavet er til eksamen, når UNESCO mandag sender eksperter til Danmark for at vurdere, om området kan bliver optaget som en del af verdensarven.


Seværdigt. Naturen og naturbeskyttelsen i Vadehavet skal stå sin prøve, når UNESCOs eksperter kommer forbi. Foto: Naturstyrelsen.

Den danske regering søgte i februar UNESCO om at få den danske del af Vadehavet optaget på listen over naturområder, der er så unikke, at de er en del af verdensarven. Derfor kommer der nu eksperter på tre dages feltbesøg i vadehavsområdet.

- Vi har nu tre dage til at vise UNESCO, at vores vadehavsområde er natur i verdensklasse. Vi vil vise naturen frem, og vi vil dokumentere over for UNESCO, at det er værdier, som vi sætter meget højt og beskytter så godt som muligt, siger skovrider i Naturstyrelsen Bent Rasmussen.

Med bistand fra lokale aktører i området vil skovrider Bent Rasmussen fungere som guide for eksperterne under besøget.

Læs mere om Vadehavet

Bredt samarbejde om naturområde
Den tyske og den hollandske del af Vadehavet kom på UNESCO-listen i 2009, men dengang var der ikke lokal interesse for at blive optaget i den danske del.

Det har imidlertid ændret sig, efter regeringen i samarbejde med de lokale kommuner har set nærmere på potentialet i den lokale turismeindustri, hvis den danske del af Vadehavet kommer med på den eksklusive liste af naturområder.

- Ansøgningen er et resultat af et bredt samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen, kommunerne ved Vadehavet og de tyske og hollandske myndigheder og har dermed opbakning i hele området, hvilket er en forudsætning for at det kan komme på UNESCO-listen , forklarer arkitekt i Kulturstyrelsen, Bolette Lehn Petersen.

Vadehavets kyst strækker sig over godt 500 kilometer fra Blåvands Huk til Den Helder i Holland.

10.000 arter boltrer sig
Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandssystem, og dyre- og plantelivet har udviklet sig særdeles mangfoldigt.

Mere end 10.000 dyre- og plantearter lever i Vadehavet, og millioner af trækfugle benytter området som en uundværlig station for mellemlanding og proviantering.

UNESCOs eksperter skal under besøget blandt andet besøge Tøndermarsken, digerne, Rømø, Nationalpark Vadehavet, Skallingen, og de skal møde de lokale borgmestre fra Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde.

Eksperterne tager endnu ikke stilling til, om de vil indstille den danske del af Vadehavet til UNESCOs liste. Det bliver først afgjort efter yderligere granskninger.

UNESCO tager endelig stilling til spørgsmålet i juni 2014.

Se UNESCOs liste over verdensarv

Yderligere oplysninger:
Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen, mobil: 2259 3805, e-mail: