Bodil var værre end oktoberstormen

06-12-2013

Naturstyrelsen opdaterer løbende, hvordan situationen ser ud i statens skove.Stormen Bodil har torsdag og fredag raset i hele Danmark. Mere end et halvt års hugst er væltet de seneste to dage.


Bodil.
Stormen Bodil har været hård ved statsskovene. Billedet her er fra stormen i oktober. Foto: Naturstyrelsen.

Her er seneste melding på situationen i Naturstyrelsens skove:

Status kl. 16.00 fredag 6. december

Bodil gav større tab end oktober-stormen
Naturstyrelsen har nu en mere nøjagtig vurdering af, hvordan stormen har påvirket Miljøministeriets skove.
Det samlede omfang af væltede træer i Miljøministeriets skove ventes at blive på mindst 290.000 m3. Det svarer til mere end et ½ års hugst på Naturstyrelsens arealer. Dermed er tabet på Bodil højere end tabet efter stormen i oktober, hvor der faldt 125.000 m3.
De nye tal bekræfter prognosen fra i morges kl. 09.00: At det primært er skovene i Vestjylland og Midtjylland, der har lidt tab under stormen.
I Vestjylland er der foreløbig skønnet et fald på 150.000 m3. Men der er væltet så mange træer, at det stadig er vanskeligt for styrelsens medarbejdere at komme rundt, og man er stadig ikke nået ind til Stråsø, Fejsø og Hoverdal.
Der er områder, hvor 150 hektar er lagt ned.  I Midtjylland skønnes tabet at blive mindst 57.000 m3. Samlet har de to områder foreløbigt fald på over 200.000 m3 - svarende til cirka en halv million træer.

Øvrige skove
Foreløbige tal fra de øvrige skove (anslået i m3: kubikmeter):
Nordsjælland: Formentlig ca. 15.000 m3, heraf 90 pct. nåleskov og 10 pct. løvtræer, overvejende svækkede ældre træer af dårlig kvalitet.  Men det er svært at skønne på grund af mange lukkede skovveje.
Blåvandshuk: Spredt fald i de fleste plantager og fladefald i Vrøgum. Anslået 15.000 m3.
Trekantsområdet: Ca. 6000 m3, heraf halvdelen i Frederikshåb plantage.

Hovedstaden: Ca. 5000 m3 træ er væltet.
Vendsyssel: Ca. 1000 m3, spredt på et større areal i Blokhus og Tranum.
Bornholm: Ca. 2000 m3.
Vestsjælland: Skaderne er værst i nord langs Sejrøbugten og på Tuse Næs. Overvejende spredt fald af nåletræ på ca. 3000 m3.
Kronjylland: ca. 9400 m3.
Søhøjlandet: Betydeligt spredt fald. Samlet 5-10.000 m3 nåletræ.
Vadehavet: 2500 m3, kun nåletræ.

Sønderjylland: 4000 m3, overvejende nåletræ og ubetydelige mængder løvtræ.
OBS: Der er stadig skove, som Naturstyrelsen ikke kan komme ind i. Tallene kan derfor blive opjusteret senere.

NB! Naturstyrelsen fastholder advarslen om at holde sig væk fra skovene. De vil være farlige at færdes i - også i løbet af weekenden.

Yderligere oplysninger:
Presse- og kommunikationschef Kenneth Bo Jørgensen, tlf.:  2021 6673, e-mail:

 

Status kl. 09.00 fredag 6. december:

De foreløbige meldinger fra Naturstyrelsens skovridere tyder på, at det er skovene i Vestjylland og Midtjylland, der blev hårdest ramt af stormen i nat.

Især for Vestjylland må man regne med, at der er væltet adskillige tusinde kubikmeter træ. Men ellers ser det ud til, at statsskovene er sluppet nådige. Der er dog spredte væltede træer over hele landet.

I første omgang koncentrerer Naturstyrelsen sig om at få skabt adgangsveje til beboerne i de huse, der eventuelt er blevet spærret inde af væltede træer på tværs af mindre skovveje i skovområderne.

Først går man i gang med at rydde de store veje gennem skovene – dernæst de mindre skovveje, så maskiner og køretøjer kan komme igennem. Derefter vil man kunne få det store overblik over skadernes omfang.

Fladefald i Vestjylland
Skovrider for Vestjylland, Thomas Borup Svendsen, er dog ikke i tvivl om, at der er sket betydelig fald i dette område - også fladefald hvor hele områder er væltet.

Til gengæld ser resten af Miljøministeriets skove ud til at være sluppet nogenlunde, lyder de meget foreløbige meldinger.

Der kan vise sig andre vurderinger i løbet af dagen, fordi medarbejderne på grund af mørke – og visse steder stadig hård vind – slet ikke har været ude i alle dele af skovene endnu.

Der ventes et mere nøjagtigt oveblik i løbet af eftermiddagen, når Naturstyrelsens Driftscenter har indsamlet data for alle områder.

Ikke så slem som oktober-stormen
I forhold til de områder, der var hårdt ramt af stormen i oktober, regner man med, at man her er sluppet nemmere denne gang.

Trekantsområdets foreløbige skøn er, at Gyttegård Plantage og Frederikshåb Plantage er ramt.

I Nordsjælland lyder en forsigtig melding på skader, der er lidt mindre omfattende end ved sidste storm. Og i Sønderjylland, som var hårdest ramt sidst, er der ganske vist følgeskader efter oktoberstormen, men der er ikke tale om større træfald denne gang.

NB! DER ER TALE OM MEGET FORELØBIGE MELDINGER. NATURSTYRELSEN REGNER MED EN MERE NØJAGTIG MELDING I LØBET AF EFTERMIDDAGEN.

OBS: NATURSTYRELSEN FRARÅDER STADIG AL FÆRDSEL I SKOVENE PGA. RISIKO FOR NEDFALDNE GRENE OG TRÆER, DER KAN SPLINTRE UDEN VARSEL.

Status kl. 16.00 torsdag 5. december:

Det blæser så heftigt i Vestjylland, at det må forventes, at der sker et vist fald af nåletrær, hvis vindstyrken - som varslet - fortsat stiger. På nuværende tidspunkt er der dog ingen faktuelle meldinger om skader på huse eller større bevoksninger.
Naturstyrelsens medarbejdere bevæger sig ikke ud i skovene mere i dag, da det er for farligt, og da det snart er mørkt. Der kan derfor ikke forventes flere meldinger i dag.
I de østlige egne har stormen endnu ikke påvirket skovene.
Naturstyrelsen forventer en ny melding fra statens skovridere fredag kl. 08.00. En endelig opgørelse over skader kan først forventes fredag eftermiddag.

Yderligere oplysninger:
Presse- og kommunikationschef Kenneth Bo Jørgensen, tlf.: 2021 6673, e-mail: