Horsens får ny statsskov tæt på byen

11-12-2013

Til foråret planter Naturstyrelsen tusindvis af nye, små træer vest for Horsens.

Plantemaskine. De mange nye træer plantes til forået med en maskine som denne. Foto: Naturstyrelsen

Ny skov skal beskytte byens vigtigste grundvandsmagasin, og samtidig trække naturen helt tæt på byen.

Den vestlige del af Horsens får nu en helt ny skov til glæde for både borgere og miljøet.
Miljøministeriet, Horsens Vand og Horsens Kommune har netop underskrevet en aftale om etablering af den nye bynære statsskov, der bliver plantet på den nu nedlagte Rugballegård. Skoven bliver cirka én kvadratkilometer stor, og den forventes indviet til foråret.
- Jeg er glad for, at vi i samarbejde med Horsens kommune og vandforsyning får rejst en ny skov i Horsens. Skoven er et godt eksempel på, hvordan vi både kan beskytte vores grundvand og skabe naturoplevelser for indbyggerne tæt på byen, og jeg håber, at vi kan lave flere lignende projekter andre steder i landet, siger miljøminister Ida Auken.
Miljøministeriet, Horsens Vand og Horsens Kommune deler udgifterne til køb af jord og bygninger, mens Naturstyrelsen under Miljøministeriet skal plante og passe skoven.

Lytter til borgerne
Borgerne i Horsens kan selv være med til at bestemme, hvordan den ny skov skal indrettes. Der vil snarest blive afholdt informationsmøde og nedsat brugerråd.
- Den nye skov bringer både friluftliv og natur tættere på Horsens. Nu glæder jeg mig til at høre, hvordan borgerne i Horsens vil sætte deres præg på skoven, og hvordan de ønsker, at området skal indrettes, siger borgmester Peter Sørensen.
- Den nye, sprøjtefri statsskov kommer til at ligge lige oven på Horsens vigtigste grundvandsdepot, der forsyner Horsens med 45 procent af byens drikkevand. Skoven vil ændre drikkevandsbeskyttelsen i Horsens markant, siger Kristian Dyhr, bestyrelsesformand for Horsens Vand.