Indsigelse mod byggeri beskytter lejere

05-12-2013

Aarhus Kommune må fremlægge ny lokalplan for stort boligkompleks ved Aarhus Havn.

Byudvikling. Området vedAarhus Havn byder på både færger, containerskibe og nye boligområder. Foto: Colourbox.

Naturstyrelsen har gjort indsigelse mod et boligkompleks ved havnen i Aarhus. Mulige støjgener overskred tilladte grænseværdier, og derfor greb Naturstyrelsen ind.

Et boligkompleks, Havneholmen, i Aarhus Ø kommer til at ligge smukt placeret midt i det pulserende liv ved Aarhus Havn, som er en af landets travleste containerhavne. Men med travlhed følger støj, og det skal beboere sikres imod.
-Naturstyrelsen har gjort indsigelse, fordi der med en voksende containertrafik på havnen vil være situationer, hvor støjen om natten kan komme over grænsen på 40 decibel. Med støjgener på op til 45 decibel bliver kommunen nødt til at stille krav i lokalplanen om, at altaner og terrasser bliver udstyret med støjafskærmning, så lejerne kan få deres nattesøvn, siger kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen.
Kommunens lokalplan stillede krav om støjdæmpning indendørs, men kravene skal også kunne opfyldes på eksempelvis altaner og andre udendørs arealer. Naturstyrelsen indgav derfor en indsigelse under den offentlige høringsrunde, der sluttede 4. september 2013.
Opholdsarealer skal beskyttes bedre
En anden ting, Naturstyrelsen gjorde indsigelse imod, var, at det skal fremgå af lokalplanen, hvor i boligkomplekset man finder de opholdsarealer, der ikke er påvirket af støj.
-Vi har en god dialog med Aarhus Kommune, og de er også interesseret i at få ændringerne med i lokalplanen, så det nye, spændende boligområde kan blive opført på havnen uden at beboerne bliver generet væsentligt af den støj, en travl containerhavn nu engang sender ud i byrummet, siger kontorchef Sanne Kjær.
Forslaget til lokalplanen for området blev behandlet af Aarhus Kommunes byråd onsdag aften, hvor det blev besluttet, at lokalplanen skal til yderligere behandling i teknisk udvalg, før den kan fremsættes.
Havneholmen kommer til at dække et etageareal på i alt 40.000 kvadratmeter i 13 etager, og de første af i alt 400 lejeboliger vil stå færdige i 2016.