Landsplanredegørelse 2013 er på gaden

18-12-2013

Regeringens første landsplanredegørelse er på gaden. Den skal skabe vækst og grøn omstilling i hele Danmark.

Land og by. Den nye landsplandredegørelse sætter også retning for udviklingen af byerne. Foto: Colourbox.

Regeringens første landsplanredegørelse er på gaden. Den skal skabe vækst og grøn omstilling i hele Danmark.

Efter en tæt dialog med landets kommuner og regioner udsender miljøminister Ida Auken nu regeringens første landsplanredegørelse.

Landsplanredegørelse 2013 er regeringens ønsker til, hvad der skal ske, når alle de nyvalgte byråd skal i gang med kommuneplanarbejdet, hvor lokalpolitikerne skal finde plads til for eksempel boliger, erhvervsliv eller beskyttet natur.

Regeringen har udvidet debatten om landsplanredegørelsen, sådan at kommunerne, regionerne og andre interessenter har været tættere på de prioriteter, som regeringen har taget med i redegørelsen.

Regeringen har inddelt Landsplanredegørelsen i syv indsatsområder, der skal vise kommunerne de værdier, som de skal planlægge efter. Det drejer sig om:

• Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet.
• Danmark i en nordisk og europæisk kontekst.
• Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi.
• Byerne - på vej mod bæredygtighed.
• Udviklingen i hovedstadsområdet.
• Landdistrikter i udvikling
• Det åbne land

Landsplanredegørelsen lægger op til udviklingen i hele landet. Både i de store byer og i småbyregionerne. Den peger på behovet for at bruge den begrænsede plads mere effektivt, så der er plads til natur og uspolerede landskaber. Den sætter også retningen for at planlægning af byerne, så det bliver lettere at bruge kollektiv trafik, og den viser, hvordan man kan bruge planlægningen til at udnytte ressourcerne bedre.

Læs landsplanredegørelsen her

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 4724, e-mail: