Lov om vandplanlægning vedtaget

20-12-2013

Folketinget har vedtaget den nye lov om vandplanlægning med opbakning fra samtlige partier.

Enighed. Et enigt Folketing har vedtaget den nye lov om vandplanlægning. Foto: Tobias Markussen.

Folketinget har vedtaget den nye lov om vandplanlægning med opbakning fra samtlige partier.
 

Vandplanlægningen i Danmark skal fremover foregå gennem et helt nyt koncept. Det har et bredt flertal i Folketinget netop besluttet ved at vedtaget lov om vandplanlægning.
Bag loven står regeringen og samtlige partier i Folketinget. Dermed er der nu formelt grønt lys til blandt andet oprettelse af nye vandråd, der skal sikre større lokal inddragelse af interessenterne i de næste vandplaner.
Sidste idefase
Inden den nye lov om vandplanlægning træder i kraft i slutningen af december gælder miljømålsloven fortsat. Naturstyrelsen er derfor forpligtet til at iværksætte en idefase for anden generation af vandplaner, som derfor sættes i gang nu.
Ideer til anden generation af vandplanerne kan sendes til:
skriv ’idefase’ i emnefeltet.
Med lov om vandplanlægning afskaffes idéfasen, hvorfor den netop igangsatte idéfase vil løbe til og med slutningen af december 2013, hvor lov om vandplanlægning træder i kraft.
Idéer, der modtages inden lovens ikrafttrædelse, vil kunne indgå i Naturstyrelsens videre overvejelser om vandplanlægningen.