Naturstyrelsen skal have ny direktør

19-12-2013

Niels Christensen stopper som direktør i Naturstyrelsen. Samtidig vil direktionen blive styrket på økonomi og regnskab.

Niels Christensen stopper som direktør i Naturstyrelsen. Samtidig vil direktionen blive styrket på økonomi og regnskab.

Naturstyrelsen med 1.300 medarbejdere landet over skal have en ny direktør. Naturstyrelsens opgave er blandt andet at sikre beskyttelsen af vores natur og landskaber.
Niels Christensen har siden den 1. januar 2011 stået i spidsen for sammenlægningen af den daværende Skov- og Naturstyrelse og By- og Landskabsstyrelse. Fra 2007 til 2011 var han direktør for By- og Landskabsstyrelsen.
- Niels Christensen har ledet det omfattende arbejde med at fusionere to selvstændige styrelser, og det skal han have en stor tak for. Tiden er nu inde til at finde nye kræfter til at sætte sig i front for Naturstyrelsens forvaltning og fortsatte udvikling, siger departementschef Henrik Studsgaard.

Direktion bliver ændret
Nuværende vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Leth-Petersen, bliver midlertidigt konstitueret som direktør fra 1. januar 2014, mens stillingen bliver besat.
Der vil også ske tilpasninger i Naturstyrelsens direktion, der vil gå fra fem til tre vicedirektører samt en ny vicedirektør med særligt ansvar for økonomi, regnskab og stabsfunktioner.
Niels Christensen skal frem til sin fratræden udarbejde en analyse af de barrierer og muligheder, der er for at skabe en effektiv og sammenhængende miljøforvaltning på tværs af stat, regioner og kommuner.